Elektromieci Szko Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Aktualności


Nowoczensy recykling w Krakowie

17 października 2014

W Krakowie powstaje nowoczesna Ekospalarnia, która będzie ostatnim i bardzo ważnym elementem krakowskiego systemu gospodarki odpadami. Trzeba jednak pamiętać, że na system ten – oprócz Ekospalarni – składa się „Centrum Ekologiczne Barycz" działające przy ulicy Krzemienieckiej.


Rynek odpadów komunalnych - raport

17 października 2014

Około 3,3 mld zł warty jest rynek odpadów w Polsce – wynika z szacunków zaprezentowanych podczas targów POLEKO w Poznaniu.


Poligony przywracane naturze

16 października 2014

Ponad 15 tys. ha terenów leśnych udało się odzyskać leśnikom. O szczegółach trwającego od trzech lat projektu oczyszczania lasów z wojskowych pamiątek można przeczytać w tekście Bogumiły Grabowskiej w „Echach Leśnych".


NIK kontroluje likwidację bomb ekologicznych

15 października 2014

NIK rozpoczyna kontrolę procesu likwidacji składowisk odpadów, które nie spełniają unijnych wymogów - podało w środę biuro prasowe Najwyższej Izby Kontroli. O jej temacie dyskutowali eksperci, którzy wskazywali, że gmin często nie stać na tę likwidację.


Nowelizacja ustawy śmieciowej

13 października 2014

Sejm przyjął nowe przepisy wychodzące naprzeciw najczęstszym problemom w stosowaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja m.in. określa maksymalną wysokość opłaty za odbiór śmieci, co stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r.


Dziś rozpoczyna się Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon.

13 października 2014

W ramach poszczególnych sesji panelowych zostaną omówione zagadnienia dotyczące inwestycji w nowe oczyszczalnie ścieków, sprawnego systemu gospodarowania odpadami, nowoczesnych technologii oraz ekoinnowacji.     

     

  

      

 

Polecamy:

Ankieta

Użytkowniku naszego portalu jesteś:
718 odpowiedzi na pytanie
pozostałe ankiety