Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Odnośniki - ustawodawstwo


  • www.NaszaZiemia.pl

    serwis Fundacji Nasza Ziemia i kampanii "Sprzątanie świata - Polska"
  • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu

    Ogólnopolska Izby Gospodarcza Recyklingu reprezentuje interesy poszczególnych uczestników łańcucha recyklingu - firm zajmujących się selektywną zbiórką, sortowaniem i transportem odpadów wobec organów państwowych i samorządowych.
Zagadnienia:
ciekawostki, edukacja ekologiczna, gospodarka odpadami, organizacje ekologiczne, segregacja odpadów, standardy gospodarki odpadami, technologie, ustawodawstwo