Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Nie psuj atmosfery - nie pal śmieci, segreguj odpady!


07 grudnia 2006

Ruszyła prowadzona przez Fundację Nasza Ziemia kampania radiowa  promująca selektywną zbiórkę odpadów zmiast ich spalania. Już teraz na antenie BIS Polskiego Radio, a wkrótce także w Programie 1 PR, można usłyszeć spoty edukacyjne na ten temat. 

Jeżeli chcesz pójść z dzieckiem na jesienny spacer lub przewietrzyć mieszkanie w jesienny wieczór, to wiesz o czy mówimy. Zamiast oddychać rześkim powietrzem, musisz szybko uciekać do domu, a tam szczelnie zamykać okna. Wszędzie unosił się smrodliwy dym - i dotyczy to w zasadzie całej Polski, a zwłaszcza mniejszych miejscowości.
Podczas spalania śmieci emitujemy do atmosfery:

  • pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
  • tlenek węgla – trujący dla ludzi i zwierząt,
  • tlenek azotu – powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.

A i to nie wszystko. Ten trujący dym zawiera jeszcze: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Spalając 1 kilogram odpadów z polichlorku winylu PVC (butelki plastikowe, folie itp.) wytwarzamy aż 280 litrów gazowego chlorowodoru, który z parą wodną tworzy kwas solny. Trujemy siebie, trujemy ziemię w naszych ogrodach, a także niszczymy cenne surowce, które mogą zostać poddane recyklingowi. Spalanie śmieci jest również źódłem gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie.

........................
Zobacz też: