Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Zużyte tonery to odpady niebezpieczne!


11 czerwca 2007

Każdego roku w Polsce sprzedaje się ok. 100-200 mln sztuk różnego rodzaju tonerów do drukarek i kserokopiarek na kwotę ok. 1,5 – 2 mld złotych. Niestety, do odzysku trafia maksymalnie 50-70 procent pustych kaset. Reszta, którą można wykorzystać do ponownej produkcji, trafia na śmietnik, zatruwając środowisko naturalne. Dzieje się tak z niewiedzy użytkowników, często jednak z nieuczciwego i niezgodniego z prawem ograniczania kosztów związanych z przyjazdem firmy posiadającej pozwolenia na odbiór zużytych tonerów, oraz z kosztami ich późniejszego zagospodarowania. Firmy muszą pamiętać, iż zużyte tonery (kasety) to odpady niebezpieczne!

Problem powiększa fakt, iż firmy sprzedające materiały eksploatacyjne: biuroserwisy, firmy komputerowe czy dystrybutorzy i importerzy nie odbierają pustych kaset. Firmy te nie posiadają odpowiednich zezwoleń na odbiór i zagospodarowanie pustych pojemników po tonerach; jest to dla nich kosztowny proces logistyczny i organizacyjny. Na koniec firmy te muszą również zapłacić za utylizację zużytych tonerów. Czasami, niektóre firmy odbierają tylko te kasety, które można ponownie wykorzystać do wprowadzenia na rynek, a klientowi nadal zostaje część zużytych pojemników i innych materiałów eksploatacyjnych, które zagrażają środowisku, i z którymi nie wie co zrobić.

Jak rozwiązać problem?
Firma Xeroserwis z Warszawy i Fundacja „Nasza Ziemia” od czerwca 2007 roku rusza z pilotażowym projektem odzysku i recyklingu zużytych tonerów i zagospodarowania i zbiórki materiałów eksploatacyjnych. Firma Xeroserwis zapewnia logistykę projektu a Fundacja Nasza Ziemia działania edukacyjne. Na początek na terenie Warszawy wprowadzona zostanie usługa: „kupujesz toner – oddaj pustą kasetę sprzedawcy”. Docelowo planujemy, aby każdy w naszym kraju miał możliwość korzystania z produktów alternatywnych – tz. z odzyskanych tonerów. Tak jak dzieje się w innych krajach EU, w których 50działu sprzedaży globalnej materiałów eksploatacyjnych stanowią materiały z odzysku i recyklingu. Na terenie Warszawy rusza projekt bezpłatnego odbioru z biur wszystkich rodzajów pustych kaset po tonerach z każdej firmy i instytucji, która zechce współpracować z firmą Xeroserwis. Sam proces wygląda jak na diagramie poniżej:

 

Działamy wg następującej idei „sprzedałeś toner – odbierz pustą kasetę od klienta”. Firma Xeroserwis odbierać będzie od klientów sprzedawane przez nią tonery i tusze „ 1:1” dostarczając w zamian ekologiczne tonery Finecopy, które można wielokrotnie napełniać. Sprzedaż tonerów Finecopy będzie połączona ze wsparciem programu ratowania kasztanowców, który to program realizuje Fundacja Nasza Ziemia. Każdy klient otrzyma dodatkowo certyfikat potwierdzający przekazanie zgodnie z prawem pustych kaset do utylizacji. Kolejnym punktem naszych działań będzie postępowanie w myśl hasła „kupując polskie produkty dajesz pracę” Chcemy zachęcić Klientów do produktów, które są wytwarzane w Polsce z pustych kaset pozyskanych w naszym kraju.

Firma Xeroserwis należy do tych producentów, którzy z racji swojej mentalności i przywiązania do naszego czystego środowiska stara się pozyskać 100woich pustych kaset po tonerach. Xeroserwis będzie, w ramach swoich możliwości, odbierać od swoich Klientów wszystkie stare i zużyte maszyny biurowe i ich części oraz odpady poużytkowe takie jak np. baterie. Klienci Xeroserwis otrzymają usługę „Eco all In clusive” - polegającą, iż wszystkie odpady poużytkowe będą odbierane w ramach współpracy. Dodatkowo razem z Fundacją Nasza Ziemia będziemy prowadzić edukację ekologiczną pracowników biur.

Korzyści:

Korzyści dla firm, ich biur i środowiska:

  • problem ze zużytymi tonerami oraz innymi materiałami eksploatacyjnymi przejmuje na siebie Xeroserwis (pracownicy Xeroserwis przyjadą i na własny koszt odbiorą puste tonery)
  • firmy i ich biura w sposób zgodny z prawem i wymogami ochrony środowiska będą miały zagwarantowany proces utylizacji zużytych tonerów i innych odpadów.
  • firmy i ich biura będą mogły korzystać z produktów ekologicznych, które jakościowo nie odbiegają od oryginałów, za ich 50-70 eny,
  • dzięki współpracy z firmą Xeroserwis i Fundacją Nasza Ziemia będą szczepione i ratowane kasztanowce w Polsce,
  • ograniczona będzie ilość odpadów niebezpiecznych.

Kontakt:
Xeroserwis, odbiór zużytych tonerów i materiałów eksploatacyjnych, dostarczanie tonerów Finecopy:
Daniel Poręba
daniel@xeroserwis.net, 22 490 45 65

Fundacja Nasza Ziemia, Program Pomóżmy Kasztanowcom:
Sławomir Brzózek
slawek@naszaziemia.pl, 022 622 81 18