Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

PZPTS podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie odzysku butelek pet


07 grudnia 2011

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS), zrzeszony w PKPP Lewiatan,  podejmuje kolejne działania, by przekonać Ministerstwo Środowiska do wprowadzenia w Polsce obowiązkowego systemu kaucyjnego, mającego na celu zwiększenie odzysku butelek PET do poziomów osiąganych przez kraje Europy Zachodniej.

Podobny do zaproponowanego przez PZPTS system stosowany jest obecnie w Niemczech (oraz w kilku innych krajach europejskich), gdzie został wprowadzony w 2003 roku. Dziś w Niemczech odzyskuje się ponad 90% butelek PET, czyli najwięcej w Europie, w efekcie czego rynek niemiecki to obecnie także największe w Europie źródło czystego przemiału płatków PET. Korzyści z zastosowanych rozwiązań dostrzegane są przez wszystkich uczestników systemu.

Jak pokazują doświadczenia niemieckie, organizacja systemu kaucyjnego nie może odbyć się bez udziału legislatora, gdyż w sposób naturalny wprowadzenie przepisów dotyczących kaucji budzi początkowy sprzeciw dystrybutorów detalicznych.

Podstawowe argumenty, dla których PZPTS przekonuje do wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego są następujące:

  1. Odzysk butelek oraz recykling tworzyw sztucznych użytych do ich produkcji jest podstawą ekologicznego obiegu tworzyw sztucznych. Stanowisko to jest zgodne z przyjętą w 1991 roku polityką ekologiczną Unii Europejskiej.
     
  2. Obowiązujący obecnie w Polsce system obrotu używanymi butelkami jest nieefektywny - w przeciwieństwie do wielu innych krajów Unii Europejskiej, nie jest możliwe pozyskanie godziwej jakości odpadu z butelek po napojach, a procent odpadu wracającego do wtórnego obiegu jest trzy-, czterokrotnie niższy niż w krajach Europy Zachodniej. Staje się to tym bardziej istotne, że ostatnio wprowadzone regulacje EFSA (European Food Safety Authority, rozporządzenie nr 207) opierają możliwość wtórnego użycia tworzyw sztucznych do pakowania żywności na pozyskaniu go z kontrolowanego obiegu odpadów. W praktyce oznacza to, że odpadami tymi mogą być tylko butelki PET, z uwagi na to, że strumień innych odpadów z tworzyw sztucznych dopuszczonych do kontaktu z żywnością jest znacznie mniejszy i zdecydowanie trudniejszy do wyselekcjonowania i poddania go recyklingowi. Pozostała część odpadów z polimerów (jak np. odpady budowlane) nie ma zastosowania do produktów spożywczych.

„Jesteśmy przekonani, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem, ograniczającym  ilość odpadów powstałych w wyniku wprowadzania do obrotu butelek PET do napojów, jest system obowiązkowego objęcia ich kaucją. PZPTS jest zdeterminowany, by ograniczyć ilości nieracjonalnie wprowadzanych do środowiska tworzyw sztucznych. Jesteśmy przekonani, że tworząc przemyślane, rozsądne rozwiązania możemy obrót tworzywami powiększyć, podnosząc tym samym zarówno proekologiczną świadomość społeczną, jak i zwiększając – sprawdzonymi na innych rynkach metodami – stopień wtórnego wykorzystania surowców.” – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

System odzysku butelek PET w Niemczech opiera się na jednolitym systemie kaucyjnym, który wymusza na uczestnikach łańcucha dostaw zachowania ekologiczne. Wprowadzenie kaucji na butelki jednorazowe, przy jednoczesnej organizacji zwrotu powszechnie dostępnego dla końcowych użytkowników, zapewnia szczelność systemu prawie w 100%. Klient ma do dyspozycji automaty kaucyjne, które przyjmują wszystkie butelki dopuszczone do obrotu w Niemczech, a do zwrotu skutecznie zachęca go kaucja w wysokości 0,25 EUR, którą  odzyskuje z chwilą zwrotu butelki, której wartość rynkowa wynosi ok. 0,03 EUR.

 


Źródło: ekoinfo.pl

« powrót