Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Komisja Europejska bada rynek gospodarki odpadami


25 kwietnia 2015

Według obowiązujących przepisów, do przygotowania odpadów do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku w obrębie UE przedsiębiorcy powinni mieć swobodę działania, bez nieuzasadnionych ograniczeń. Zgodnie z art. 12 rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów (rozporządzenie WE 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów, Dz.U. L 190 z 12.7.2006, str.1), wskazane są tylko wybrane okoliczności, w których przemieszczanie odpadów powinno być ograniczone.

Poznać zakres problemów

W związku z powyższym Komisja Europejska już w styczniu rozpoczęła badanie przeszkód i niejasności regulacyjnych, które mają wpływ na funkcjonowanie rynków odpadów w UE. Jednym z jego elementów jest ankieta zamieszczona na stronie internetowej Europa.eu, którą może wypełnić każdy, kto interesuje się tą tematyką.

 Więcej informacji w źródle