Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Czy zagłosowaliście już na czystą gminę?


28 sierpnia 2015

Wakacje to czas podróży, odwiedzania przyjaciół, rodziny. Z pewnością podróżując macie możliwość obserowania czystości i ładu w odwiedzanych gminach. Jeśli mieszkasz lub odwiedzasz gminę, której dbanie o porządek szczególnie zachwyca - to koniecznie nagrodź ją swoim głosem w naszym Plebiscycie na Czystą Gminę. Poświęcasz dosłownie chwilę a gmina dzięki Tobie może być wzorem dla innych polskich gmin. Każdy z nas ma wpływ na zmianę wyglądu naszych lasów, osiedli i parków. Pomoże Ci w tym nasza aplikacja Rekonesans.

                                                                             Plebiscyt na Czystą Gminę 2015 - Zagłosuj

Tutaj możesz sledzić statystyki

Trwa pierwszy, społeczny Plebiscyt, w którym oceniane będą wszystkie gminy w całej Polsce. Zadaniem Plebiscytu jest sprawdzenie aktualnej sytuacji i wyróżnienie tych gmin, które nie tylko dbają o utrzymanie czystości na swoim terenie, ale w czynny sposób reagują na potrzeby swoich mieszkańców. Wyniki „Plebiscytu na Czystą Gminę” wykorzystamy do nakreślenia obrazu czystości w polskich gminach i podsumowania podejścia do egzekwowania przez nie prawa.

 
Weźcie udział w pierwszym społecznym Plebiscycie na Czystą Gminę!

 Szanse na tytuł Czystej Gminy 2015 mają te gminy, które łącznie spełnią kryteria:

  •      na terenie gminy panuje ogólny ład i porządek,
  •     gmina jasno i w sposób przystępny informuje o zasadach działania systemu gospodarki odpadami,
  •     gmina reaguje na zgłaszane nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości i porządku.

 
Głosowanie rozpoczyna się z dniem 28.05.2015r. o godz. 10.00 i kończy się w dniu 18.09.2015r. o godz. 18.00.

Więcej infoirmacji, w tym regulamin plebiscytu http://naszaziemia.pl/programy/sprzatanie-swiata-2014/edycja-2015/plebiscyt-na-czysta-gmine/