Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Nowy Sącz, Kowalewo Pomorskie i Pakosław zwyciężyły!


25 września 2015

Przypomnijmy, że w Plebiscycie na Czystą Gminę mamy następujących zwycięzców: najczystszą gminą miejską jest Nowy Sącz. W kategorii gminy miejsko- wiejskie wygrywa Kowalewo Pomorskie, a najczystszą gminą wiejską jest Pakosław

Zadaniem Plebiscytu było sprawdzenie aktualnej sytuacji i wyróżnienie tych gmin, które nie tylko dbają o utrzymanie czystości na swoim terenie, ale w czynny sposób reagują na potrzeby swoich mieszkańców. Wyniki „Plebiscytu na Czystą Gminę” wykorzystamy do nakreślenia obrazu czystości w polskich gminach i podsumowania podejścia do egzekwowania przez nie prawa.

 Szanse na tytuł Czystej Gminy 2015 miały te gminy, które łącznie spełnią kryteria: 

  •     na terenie gminy panuje ogólny ład i porządek,
  •     gmina jasno i w sposób przystępny informuje o zasadach działania systemu    gospodarki odpadami,
  •     gmina reaguje na zgłaszane nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości i porządku.


Pakosław to Gmina położona jest na południu Niziny Wielkopolskiej, na wysokości około 100 metrów n.p.m., w dorzeczu rzeki Orli, stanowiącego część dorzecza Baryczy.

W gminie występuje sporo wydm, pokrytych w przeważającej mierze lasem z drzewostanem iglastym. Lasy zajmują 21,3% powierzchni gminy.

Warunki klimatyczne są w rejonie Pakosławia łagodniejsze aniżeli we wschodniej części Wielkopolski. Wiosna zaczyna się tu wcześniej, a zima następuje później. Na podkreślenie zasługuje duża czystość powietrza atmosferycznego, nie ma tu bowiem obiektów przemysłowych zatruwających powietrze.

Położona jest w dorzeczu Orli pośród łąk oraz wydm pokrytych lasem i drzewostanem iglastym. Na południu gmina graniczy z Doliną Baryczy i największym w Europie Zachodniej rezerwatem ornitologicznym „Stawy Milickie”, słynnym z około 240 gatunków dzikiego ptactwa, hodowli ryb w stawach o powierzchni 2720 ha i komercyjnego łowiska wędkarskiego w Rudzie Sułowskiej (12 km od Pakosławia).

Najbardziej znaną atrakcją turystyczną jest Stadnina Koni „Golejewko”. Znajduje się tu powozownia z kolekcją uznawana za drugą po Łańcucie. W golejewskiej baszcie urządzono salę, w której podziwiać można wiele cennych nagród zdobytych przez konie ze stadniny.

Za gospodarowanie odpadami w Gminie Pakosław odpowiada  Urząd Gminy Pakosław oraz Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego http://kzgrl.pl/

www.pakoslaw.pl

www.kzgrl.pl

Po więcej informacji o gminie zapraszamy http://www.pakoslaw.pl/aktualnosci.html

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA GMINY PAKOSŁAW