Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Skuteczniejsza walka z szarą sterfą w gospodarce odpadami?


14 listopada 2017

Skuteczniejsza walka z szarą strefą w gospodarce odpadami?

Rząd przyjął we wtorek, 7.11.2017 roku projekt nowelizacji ustawy o odpadach, która ma uszczelnić system gospodarowania i ewidencji odpadów.

Projektowane przepisy przewidują wprowadzenie systemu kart przekazania odpadów komunalnych pozwalającego na każdorazowe potwierdzenie przejęcia odpadów przez uprawnione podmioty i rozliczenia mas odpadów odebranych z terenów poszczególnych gmin w systemie dziennym. Regulacja zakłada też stworzenie od 1 stycznia 2019 r. bazy danych o produktach i opakowaniach (BDO).

W obecnym systemie nie jest wymagane, aby karta przekazania odpadów towarzyszyła przesyłce i była okazywana przez kierowcę śmieciarki w trakcie wykonywania transportu odpadów uprawnionym służbom. Co więcej, przepisy zezwalają na sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane w okresie jednego miesiąca.  

Projektowane przepisy przewidują prowadzenie karty przekazania odpadów komunalnych (jak również pozostałych dokumentów związanych z ewidencją odpadów) wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, której uruchomienie przewidywane jest w 2019 r.  

Będzie ono polegało na tym, że zalogowany podmiot odbierający odpady komunalne, będzie zobowiązany do wprowadzenia do tej karty wymaganych informacji. Dostęp do tego dokumentu będzie posiadał także przyjmujący odpady komunalne (z możliwością edycji). W przypadku edycji karty przekazania odpadów komunalnych przez przejmującego odpady, podmiot odbierający odpady komunalne otrzyma informację z systemu o zmianach wprowadzonych w karcie przekazania odpadów komunalnych. Dopiero po ponownej akceptacji karty przekazania odpadów komunalnych przez podmiot odbierający odpady komunalne, karta stanie się ostateczna.

W BDO będą gromadzone informacje m.in. o: wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach zużytym sprzęcie elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz odpadach z nich powstających. W BDO znajdą się również dane nt. osiąganych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu. Baza będzie też ewidencją odpadów, ponieważ będzie obejmować wszystkie podmioty zobowiązane do jej prowadzenia oraz będzie zawierać pełną informację na temat ich zagospodarowania.

Zdaniem resortu środowiska forma sporządzania dokumentów (tj. za pośrednictwem BDO) uszczelni system i pomoże w walce z szarą strefą. Ma być to też dodatkowe narzędzie dla inspektorów środowiska.


Autor: Marcin Przybylski
Źródło: Serwis Samorządowy PAP

« powrót