Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

AktualnościZSEE: szkolenie i konferencja

26 marca 2015

„Rynek gospodarki odpadami – jak skończyć z fikcją i patologiami?” – to temat dzisiejszej konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Krajową Izbę Gospodarczą. Przed konferencją odbyło się szkolenie „Rynek gospodarowania odpadami ZSEE – efektywna kontrola i nadzór”.  więcej »

Toruń, MPO: edukacja na wysypisku

25 marca 2015

Toruńskie MPO zbuduje Centrum Edukacji Ekologicznej EcoKid, którego głównym punktem będzie ścieżka ekologiczna na zrekultywowane składowisko odpadów.   więcej »

Ustawa o recyklingu wraków

23 marca 2015

Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami (OSZ) rozpatrywała w środę rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw.  więcej »

Festwial Baterii z Pauliną Przybysz

20 marca 2015

Pierwszego marca ruszył konkurs „Festiwal Baterii” skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy V-VI) oraz gimnazjów. Warunkiem wzięcia udziału w Festiwalu jest wytypowanie zespołu liczącego od 10 do 20 uczniów z danej szkoły, który pod kierunkiem opiekuna - nauczyciela danej placówki oświatowej - przygotuje tekst piosenki zachęcającej do prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami.  więcej »

Sukces zbiórki choinek

19 marca 2015

Podczas tegorocznej odsłony kampanii „Ciepło z natury” w Warszawie udało się zebrać aż 548 ton biomasy z choinek. To najwięcej ze wszystkich dotychczasowych akcji.  więcej »

Zostań Przyjacielem Bałtyku!

18 marca 2015

Zachęcamy do zapoznania sie z informacjami nan temat czynności, które możemy wykonać by ratować Bałtyk.  więcej »

Z wokandy: różnicowanie stawki „opłaty śmieciowej”

17 marca 2015

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku nie można różnicować stawki „opłaty śmieciowej” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.   więcej »

Spektakularne metamorfozy składowisk odpadów

16 marca 2015

Redukcja, a w dalszej perspektywie całkowite zaniechanie składowania odpadów komunalnych nadających się do recyklingu to kierunek, który narzuca krajom członkowskim Unia Europejska.   więcej »

Mapy zanieczyszczeń Zalewu Sulejowskiego

13 marca 2015

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej i Norweskiego Instytutu Badań Wody, na podstawie monitoringu parametrów jakości wody opracują mapy rozkładów zanieczyszczeń wód Zbiornika Sulejowskiego i model 3D tego akwenu.  więcej »

"Energosztuczki" przygotowane przez Urząd m.st. Warszawy

12 marca 2015

Mądrze zarządzając energią, ogrzewając mieszkanie, gotując czy oszczędzając wodę dbamy o nasze finanse i środowisko. Miasto st. Warszawa zachęca do ekologicznych zachowań w codziennym życiu poprzez kampanię „Energosztuczki”.  więcej »

XVI edycja Konkursu o Puchar Recyklingu

11 marca 2015

W ubiegłorocznej, XV edycji konkursu swój udział zgłosiło ponad 240 podmiotów, programy edukacyjne w kategorii Edukacja Ekologiczna swym zasięgiem objęły cały kraj, a ich budżet opiewał na 3 mln zł. Ponadto poprzez selektywną zbiórkę zgromadzono 157 tys. ton odpadów.  więcej »

Animowany spot przypomina o śmieciowych obowiązkach w Gdańsku

10 marca 2015

“Odpady niebezpieczne – oddaj, zutylizuj” – to hasło animowanego spotu, przygotowanego w Gdańsku w ramach kampanii „Razem dbamy o Nasze Miasto”.   więcej »

« poprzednia strona | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | następna strona »