Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Zbierajmy makulaturę, kupujmy papierowe produkty z recyklingu


Wykorzystanie makulatury do produkcji papieru to znaczne oszczędności energii, wody i zmniejszona ilość zanieczyszczeń. Warto zatem kupować papier toaletowy czy papierowe ręczniki wyprodukowane z makulatury, np. Mola Eko! Fundacja Nasza Ziemia, dziennik Metro i Remondis uczą i zachęcają do selektywnej zbiórki papieru. W dniach 1-31 sierpnia 2007 roku w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu trwała kampania promocji zewnętrznej na ten temat. Na części przystanków autobusowych w tych miastach zamieszczono plakaty zachęcające do zbiórki makulatury i kupowania produktów papierowych wytworzonych z makulatury wskazując na wielkie oszczędności energii, wody i zmniejszoną ilość zanieczyszczeń w porównaniu z produkcją papieru z pierwotnej celulozy. Przy wybranych przystankach stanęły pojemniki na papier obsługiwane przez firmę Remondis.