Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Obrady Jury Konkursu Grantowego Henkel - zielone granty


10 lutego, w siedzibie Fundacji Nasza Ziemia, odbyły się obrady Jury konkursu Henkel - zielone granty. Spośród wszystkich nadesłanych wniosków, wyłoniono te, które otrzymają dofinansowanie na realizację projektu. Gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom za wysiłek, czas i zaangażowanie włożone w opracowanie wniosków. To wspaniale, że tyle osób stara się czynnie włączyć w działania proekologiczne!