Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Szkolenie dla radnych z gminy Słubice


We wtorek, 24 marca, Fundacja Nasza Ziemia przeprowadziła szkolenie na temat gospodarki odpadami w gminie. Szkolenie odbyło się w Wołominie, a uczestnikami byli radni i pani sołtys z gminy Słubice, którzy chcą brać przykład z Wołomina i na terenie swojej gminy prowadzić zintegrowaną gospodarkę odpadami.