Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Gospodarka odpadowa w gminie Łubniany


Na terenie gminy Łubniany prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów : plastik,szkło i papier. Prowadzony jest monitoring czystości rzeki Brynica i lokalizacja dzikich wysypisk (jeżeli powstają).

Realizator

Urząd Gminy Łubniany
ul.Opolska 104, 46-024 Łubniany
Telefon: 077 421 50 21;
email:ug@lubniany.pl

Więcej informacji: http://www.lubniany.pl

Pod względem prawnym i formalnym gmina ma uregulowany system odprowadzania odpadów komunalnych. Śmieci gromadzone w kontenerach, usytuowanych przy posesjach, są następnie wywożone na gminne wysypisko śmieci w Kępie (o pow. 0,5 ha)System segregowania odpadów i ich dodatkowego wtórnego wykorzystania jest częściowo rozwiązany przez ustawienie kontenerów na szkło, plastik i makulaturę w miejscowościach Kępa(od 2000 r.), Brynica (2001 r.), Jełowa (2001 r.) i Łubniany (2001 r.). Kontenery te są wywożone oraz poddawane dalszej segregacji i powtórnej przeróbce przez firmę Eko-Trans. Sprawę recyklingu złomu żelaznego wzięły w swoje ręce szkoły z terenu gminy, które corocznie organizują zbiórki złomu, odwożąc go do punktów skupu. Przykładowo Szkoła Podstawowa w Łubnianach zebrała w czasie 3 zbiórek złomu (rok szkolny 2001/2002) 26 ton żelaza.

Dodatkowo w każdej miejscowości gminy działa punkt skupu żelaza, gdzie mieszkańcy sami mogą oddawać złom. Szkoły zajmują się również zbieraniem szkła białego (2 akcje - 7,5 tony szkła odwiezionego do huty). W ten sposób szkoły zdobywają dodatkowe fundusze, ucząc dzieci segregacji odpadów. W zakresie zagospodarowania odpadów niezbędne jest również porozumienie między gminami.

Uczniowie szkół wyszukują dzikie wysypiska śmieci, zgłaszając ich umiejscowienie gminie. Gmina zlikwidowała i zagospodarowała dotychczas istniejące. Obecnie spotyka się jedynie pojedyncze, porozrzucane śmieci przy drogach publicznych, prowadzących przez tereny leśne.
Skoła Podstawowa w Jełowej uczestniczy w akcji "sprzątanie świata" zbierając odpady na terenie sołectwa.

W ramach akcji "szukamy zysku z odzysku" prowadzona jest zbiórka:


  • szkła białego,
  • złomu,
  • puszek aluminiowych,
  • makulatury,
  • baterii.

Prowadzona jest rywalizacja między klasami - zwycięzcy jadą za darmo do kina lub teatru i rywalizacja indywidyalna - zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe.
Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży surowców wtórnych zarobiono na salę komputerową. Akcja trwa już 4 lata.
Szkoła Podstawowa w Luboszycach uczestniczy w akcji "sprzątanie świata" zbierając odpady w dwóch miejscowościach -Luboszycach i Kępie. Prowadzi zbiórkę:

  • złomu,
  • zużytych baterii.


Typy odpadów: Odpady niebezpieczne, Papier, Szkło, Metale, Tworzywa
Lokalizacja: opolskie

« powrót