Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Gospodarka odpadowa w Zabrzu


Zabrzu odpady komunalne zbierane są za pomocą systemu "u źródła" - jest to tzw. zbiórka selektywna. Możliwa dzięki działaniom propagującym odzyskiwanie surowców wtórnych.

Realizator

Stacja Segregacji Surowców Wtórnych i Kompostowania Odpadów Organicznych w Zabrzu
Urząd Miasta Zabrze ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze
Telefon: (032) 373 34 88;


Więcej informacji: http://www.zb.eco.pl/inne/kompost2/zabrze.htm

Stacja Segregacji Surowców Wtórnych i Kompostowania Odpadów Organicznych w Zabrzu


Segregację odpadów wprowadzono w Zabrzu zanim stacja segregacji i kompostowania rozpoczęła działalność. Podczas akcji uświadamiania ludności zabrzańskiej wydrukowano szereg ulotek, które znalazły się w każdej skrzynce na listy. Akcja ta była bardzo ważnym krokiem w dążeniu do selektywnej zbiórki odpadów, gdyż bez wsparcia mieszkańców, ten sposób gospodarowania odpadami byłby zbyt drogi i nieopłacalny.

Kolejnym krokiem, a właściwie już formalnością, było wybudowanie najnowocześniejszej stacji segregacji i kompostowania (stację oddano do użytku w 1999 roku). Dzięki tym działaniom na rzecz ochrony środowiska, gmina Zabrze dostała znak - Certyfikat Gminy Przyjaznej dla Środowiska.

Kompostowanie odpadów organicznych w Zabrzu


Na wstępie procesu kompostowania odpady muszą zostać odpowiednio przygotowane. Najpierw samochód wwożący odpady zostaje zważony i skierowany na plac składowania, zbiornika, lub do hali kompostowania (zależnie od rodzaju odpadów):
  • odpady stałe, tj.: liście, trawa, gałęzie składowane są na placu składowania,
  • odpady płynne składowane są w podziemnym, bezodpływowym zbiorniku odpadów płynnych,
  • odpady łatwo zagniwające, tj. resztki żywności, odpady z ubojni, masarni itp. składowane są w boksach w hali kompostowej.

Po zdeponowaniu odpady są mieszane (w odpowiednich proporcjach, aby był zachowany współczynnik C: N - węgla do azotu) w hali kompostowni (która wyposażona jest w biofiltr pochłaniający nieprzyjemne zapachy). Mieszanie odbywa się mechanicznie za pomocą mieszarki. W trakcie mieszania następuje zwilżenie wsadu kompostowanego w celu ujednolicenia masy i zachowania odpowiedniej wilgotności.

Przygotowany wkład transportowany jest na podłoże lub do kontenerów. Po procesie kompostowania następuje proces dojrzewania kompostu, podczas którego utrzymywany jest odpowiedni poziom tlenu w celu powstrzymania powstawania toksycznych kwasów organicznych. Dojrzały kompost zostaje przesiany, a balast pokompostowy zawrócony do ponownego procesu kompostowania.

Kompostowanie pryzmowe


Kompostowanie pryzmowe odbywa się na płytach betonowych (o wymiarach 1.5 - 3.0 m) z otworami napowietrzającymi. Na płytach tych formowana jest 3.0 - 3.5 metrowa pryzma, którą pokrywa się 15 centymetrową. warstwą gotowego kompostu. Kompost ten pełni funkcję izolacyjno-warstwową. Izoluje wkład kompostowy od warunków atmosferycznych (deszczu, śniegu, temperatury) oraz filtruje wydostające się z pryzmy gazy. Mikroorganizmy pracujące wewnątrz pryzmy powodują wzrost temperatury do 45 - 60°C (zdarza się, że temperatura sięga 78°C). Wysoka temperatura powoduje przemieszczanie się masy powietrza z dołu pryzmy do góry, (tzw. efekt kominowy). Proces kompostowania w pryzmie trwa 5 - 6 miesięcy.

Kompostowanie kontenerowe


Kompostowanie kontenerowe odbywa się w 8 kontenerach roboczych, z którymi współpracują: stacja dmuchaw (dostarczająca powietrze) oraz biofiltr (pochłaniający odór). Praca poszczególnego kontenera monitorowana jest przez system komputerowy, dzięki czemu panują w nich idealne warunki. Proces kompostowania w kontenerze trwa 12- 21 dni.

Możliwości przyrodniczego wykorzystania kompostu produkowanego w Zabrzu


Tak przygotowany kompost świetnie nadaje się do celów ogrodniczych i rolniczych, o czym zaświadczają Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław oraz Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii także z Puław.

Segregacja odpadów


Odpady do segregacji dostarczane są transportem kołowym. Przy wjeździe na teren stacji samochody są ważone, a następnie kierowane na miejsce składowania odpadów. Papier składowany jest w hali segregacji natomiast szkło i tworzywa sztuczne w boksach pod wiatą. Odpady sortowane są w zależności od ilości. Najpierw podlegają one wstępnej segregacji, tzn. wybierane są "zanieczyszczenia", czyli odpady, które nie powinny znaleźć się w danym pojemniku.

Następnie za pomocą taśmociągu przekazywane są na piętro, na blok sortowniczy, gdzie następuje sortowanie na części składowe, np. papier sortowany jest na papier czarno- biały, papier kolorowy, tekturę oraz tekstylia, a tworzywa sztuczne na PET-y, PP, PS, PE, PCV.
Tak posortowane odpady trafiają do belownicy, gdzie zostają sprasowane albo, jak w przypadku tworzyw sztucznych (na życzenie odbiorcy), do granulatora, gdzie zostają rozdrobnione.


Typy odpadów: Bioodpady, Odpady niebezpieczne, Papier, Szkło, Metale, Tworzywa
Lokalizacja: śląskie

« powrót