Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Gospodarka odpadowa w Bolesławcu


W Bolesławcu postawiono na nowoczesność i ekologię w procesie zagospodarowywania odpadów komunalnych.

Realizator

MZGK Spółka z o.o.
ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec
Telefon: (075) 734 62 71;
email:info@mzgk.com.pl

Więcej informacji: http://www.mzgk.com.pl/

Program ochrony środowiska i gospodarki odpadami aktualnie wdrażany w regionie bolesławieckim zawiera przedsięwzięcia zmierzające do nowoczesnego, zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, a więc rozwiązania sposobów unikania odpadów, ich właściwego gromadzenia i wykorzystywania oraz unieszkodliwiania. Polityka proekologiczna wymaga współpracy z wieloma podmiotami gospodarczymi i instytucjami, wsparcia władz miasta i regionu, a przede wszystkim zrozumienia istoty działań ekologicznych przez mieszkańców.

Już pod koniec 2003 roku otwarty zostanie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, z w pełni wyposażoną linią segregacji odpadów i technologią bezpiecznego składowania.

Nowe przepisy obligują Samorządy do planowania i wprowadzania systemu gospodarki odpadami, a więc minimalizację odpadów, selektywną zbiórkę, recykling i kompostowanie. Składowanie jest ostatnią formą zagospodarowania dpadów przetworzonych i nieaktywnych.

Taki system segregacji i recyklingu odpadów wdrażany jest właśnie w Bolesławcu, przez Spółkę gminy miejskiej - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. Planuje się, że dzięki racjonalnej gospodarce odpadami w ciągu najbliższych kilku lat 20- 40 proc. odpadów komunalnych wróci do gospodarki w postaci surowców, a reszta będzie bezpiecznie składowana.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Trzebieniu stanowić będzie kompleks obiektów zlokalizowanych na zamkniętym terenie, posiadających pełną infrastrukturę techniczną, zaplecze administracyjno-socjalne oraz odpowiedni układ komunikacyjny, (sortownia odpadów, kompostownia biofrakcji, segment demontażu odpadów wielkogabarytowych, kwatera składowiska). Zakłada się, że w momencie uruchomienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów prowadzona już będzie selektywna zbiórka odpadów przez mieszkańców "u źródła" w odpowiednio oznakowane kolorowe pojemniki. Pojemniki niebieskie - na makulaturę, szklana stłuczka - pojemniki zielone, tworzywa sztuczne - żółte. Nagromadzone partie odpadów będą dostarczane potencjalnym odbiorcom do przemysłowego wykorzystania.

Głównym celem wdrażanego systemu gospodarki odpadami jest to, aby na składowisko trafiało jak najmniej odpadów, i tylko te, które nie będą posiadać wartości użytkowej lub nie będą miały zastosowania jako surowiec do innego procesu technologicznego.

Równolegle z pracami inwestycyjnymi na składowisku w Trzebieniu, MZGK wraz z władzami miasta, intensywnie przygotowują się do przeprowadzenia wśród mieszkańców intensywnej akcji edukacyjno-informacyjnej. Aby system segregacji odpadów mógł ruszyć pełną parą od początku 2004 roku, potrzebne jest pełne zrozumienie całej idei i ścisłe współdziałanie ze strony mieszkańców miasta. Społeczny proces wdrażania systemu segregacji odpadów jest bardzo trudny, dlatego w br. opracowano Cały rok 2003 będzie stał pod znakiem intensywnego informowania i edukowania dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej o korzyściach i zasadach działania systemu recyklingu.

W kwietniu br. MZGK wystawi trzy pierwsze komplety odpowiednio oznakowanych pojemników na segregowane odpady z dokładną informacją jak z nich korzystać. Mieszkańcy będą mieli czas na stopniowe zapoznanie się i przyzwyczajenie do nowego sposobu pozbywania się odpadów.

Równolegle rozpocznie się kampania informacyjna organizowana przy współpracy z Miejskim Centrum Edukacji Ekologicznej. W mieście pojawią się ulotki, które dotrą do dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach, a także i do zakładów i instytucji publicznych, tak aby każdy mieszkaniec mógł w przystępnej formie przeczytać podstawowe informacje. Form docierania z informacją będzie oczywiście znacznie więcej. Przewidziane są publikacje w prasie, plakaty, gadżety okolicznościowe, a także materiały edukacyjne i programy nauczania, które pozwolą prowadzić szeroką akcję w szkołach. Nie obędzie się również bez programów telewizyjnych i spotów w lokalnej telewizji, wystaw i pokazów filmów oraz wielu specjalnych zdarzeń, takich jak: happeningi, konkursy itp.

Jest zatem duże prawdopodobieństwo, że w momencie otwarcia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu mieszkańcy Bolesławca i okolic będą dobrze przygotowani do całkowitego przejścia w krótkim czasie z tradycyjnego "wyrzucania śmieci" na odpowiedzialne i chroniące najbliższe środowisko segregowanie wytwarzanych przez siebie odpadów. Realizować więc będą nowoczesny system racjonalnej gospodarki odpadami, który powinien przynieść im również wymierne korzyści finansowe.


Typy odpadów: Bioodpady, Elektrośmieci, Papier, Szkło, Metale, Tworzywa
Lokalizacja: lubuskie

« powrót