Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Gospodarka odpadami w Krakowie


10 czerwca 1998 roku uchwałą Rady Miasta nr CXX/1074/98 został przyjęty "Program gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kraków".

Realizator

Wydział Gospodarki i Ochrony Środowiska Kraków
oś Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 012 616 88 05, 616 88 04;
email:odpady@um.krakow.pl

Więcej informacji: http://www.krakow.pl/ekologia/

Miasto Kraków od kilku lat posiada uregulowane kwestie związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Powstanie stosownych programów zostało poprzedzone pracami studialnymi w latach 1993-97. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic opracował w roku 1997 "Program gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kraków".
10 czerwca 1998 roku uchwałą Rady Miasta nr CXX/1074/98 został przyjęty "Program gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kraków". W ramach przystąpienia do realizacji założeń Programu Gospodarki Odpadami jest realizowany ?Program segregacji odpadów". Celem programu jest oczywiście wdrożenie nowoczesnego, opartego na standardach europejskich systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podstawowe założenia Programu są następujące: ograniczenie ilości odpadów, odzysk surowców do przetworzenia (recykling) oraz biologiczny i termiczny przerób odpadów (kompostowanie i spalarnia). W Programie mowa jest, że założenia te wdrażane będą poprzez selektywną zbiórkę odpadów, rozbudowę składowiska w Baryczy, kompostownię odpadów organicznych, sortownie surowców wtórnych, wyselekcjonowanych z opadów komunalnych i termiczną utylizację odpadów.

Od lipca 2000 roku na terenie miasta znajduje się 150 kompletów pojemników. W komplecie znajdują się 4 pojemniki:


 • na makulaturę
 • na szkło
 • na metal
 • na butelki typu PET.

Od roku na ulicach jest też 50 pojemników na szkło białe.Ze względu na to, że system selektywnej zbiórki funkcjonuje już w mieście kilka lat postanowiono zbadać stan świadomości i stopień poinformowania mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.

Przeprowadzenie ankiety wśród reprezentatywnej próby mieszkańców Krakowa miało na celu zebranie informacji:

 • Co mieszkańcy wiedzą o programie gospodarki odpadami, a szczególnie o zasadach segregacji?
 • Czy mieszkańcy segregują?
 • Jakie są powody nieprowadzenia segregacji oraz co tę segregację utrudnia?
 • Jakie jest nastawienie społeczne do budowy spalarni?
 • Jakie są opinie co do możliwości lokalizacji spalarni na terenie Huty Sendzimira?
 • Czy mieszkańcom są znane poszczególne elementy systemu gospodarki odpadami (kompostownia, nazwy firm odbierających odpady)?

Wnioskiem z przeprowadzonej ankiety jest to, że mieszkańcy Krakowa są stosunkowo dobrze poinformowani o takich elementach programu gospodarki odpadami jak: prowadzony program segregacji, frakcje, które należy segregować, firma wywożąca odpady, składowisko w Baryczy.
Ponadto zostały przeprowadzone badania jakościowe dotyczące opinii krakowian o "Programie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kraków".

Badania miały charakter zogniskowanych wywiadów grupowych (Focus Group Interview-FGI) i miały na celu poznanie opinii mieszkańców Krakowa na temat dotychczasowych form gospodarki odpadami w mieście oraz określenia stopnia wiedzy i akceptacji projektu całościowej modernizacji gospodarki odpadami w Krakowie. Respondenci badań jakościowych rekrutowali się spośród mieszkańców Krakowa. Pierwszą stanowili mieszkańcy Krakowa (z wyłączeniem osób mieszkających w dzielnicy XVIII), druga składała się z mieszkańców różnych osiedli z dzielnicy XVIII (Nowa Huta), trzecia była rekrutowana wśród Liderów dzielnicy XVIII. Podczas tych badań respondenci wskazali sposoby jakimi, według nich, należy posługiwać się przy prowadzeniu kampanii informacyjnych.
Po analizie ww. badań opinii publicznej Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska rozpoczął kampanię edukacyjno - informacyjną dot. gospodarki odpadami.

Kampania rozpoczęła się 16 kwietnia 2002 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa od sympozjum "EDUKACJA I INFORMACJA" Elementy programu gospodarki odpadami. Swoje referaty przedstawili m.in.:

 • Paweł Zorski - Wiceprezydent Miasta Krakowa
  "Edukacja - element Programu Gospodarki Odpadami w Gminie Kraków",

 • Cezary Ulasiński - Centrum Doradztwa Strategicznego
  "Badania opinii publicznej jako istotny element kampanii edukacyjnej",

 • Anna Hejda - LEM Projekt
  "Edukacji ekologiczna dzieci i młodzieży najskuteczniejszym sposobem zmiany postaw wobec ochrony środowiska. Praktyczne metody kształtowania umiejętności segregacji odpadów.",

 • Witold Gadowski - Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Krakowa
  "Rola mediów w kampaniach społecznych",

 • O. Univ. Prof. Dr Gerhard Vogel - Akademia Ekonomiczna Wiedeń
  "Komunikacja ze społeczeństwem i wymiana informacji w zakresie gospodarki odpadami w kontekście metod unikania odpadów",

 • Wojciech Rogalski - Magistrat Wiedeński
  "Nowe doświadczenia w zakresie współpracy ze społeczeństwem w ramach gospodarki odpadami w Wiedniu",

 • Tomasz Walkowicz - Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
  "Możliwości współpracy organizacji pozarządowych z Gminą w zakresie edukacji ekologicznej".

Słuchaczami wykładów byli m.in. przedstawiciele gmin współpracujących z Krakowem w zakresie gospodarki odpadami, nauczyciele krakowskich szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele mediów. W konferencji uczestniczyło ok. 120 osób.

Następnie zostały przeprowadzone dwa konkursy dla szkół: konkurs muzyczny i plastyczny "Planeta bez śmieci", które spotkały się z szerokim odzewem wśród szkół. Konkurs muzyczny polegał na zaśpiewaniu piosenki traktującej o segregacji odpadów lub o czystości miasta. Plastyczny na narysowaniu swojej wizji "Planety bez śmieci". Finały konkursów odbyły się podczas imprezy plenerowej na Rynku Głównym 16 czerwca 2002 pt. "Rejs na czystą wyspę".

Został wtedy zaprezentowany specjalnie przygotowany program ekologiczny (piosenki, konkursy). Wystąpili: dzieci z krakowskich szkół, Zejman i Garkumpel, Ryczące Dwudziestki. W imprezie uczestniczyło około 10 `000 mieszkańców Krakowa, pisały o niej media (patronat miały: TV Kraków, Radio PLUS, Gazeta Wyborcza). Rozdawane były wcześniej przygotowane przez Wydział gadżety m.in. koszulki, plany lekcji, balony, daszki, zakładki. Podczas konkursów dzieci były zapraszane na scenę i odpowiadały na pytania dotyczące segregacji. Równolegle na płycie Rynku odbywał się organizowany przez Forum Opakowań Szklanych konkurs malowania na szkle (butelkach) - uczestniczyło w nim ok. 40 dzieci.

Wynikiem konkursu muzycznego było nagranie w licu 2002 roku płyty edukacyjnej dla dzieci pt. "Rejs na czystą wyspę" . Piosenki wykonuje zespół Ryczące Dwudziestki oraz dzieci z kilku krakowskich szkół. Płyta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, jej piosenki stały się przebojami imprez dziecięcych. Były wykonywane podczas licznych imprez plenerowych m.in. podczas otwarcia toru kajakarstwa górskiego a w lutym br. były zaprezentowane podczas koncertu dziecięcego Międzynarodowego Festiwalu SHANTIES 2003. Ponadto po specjalnej audycji o płycie w Radiu ZET swoje zainteresowanie pomysłem wyraziło kilka miast (m.in. Warszawa, Poznań, Bytom, Ruda Śląska).


Typy odpadów: Papier, Szkło, Metale, Tworzywa
Lokalizacja: małopolskie

« powrót