Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Gospodarka odpadowa w Toruniu


System selektywnej zbiórki surowców wtórnych, z podziałem na makulaturę, tworzywa, szkło, puszki zapoczątkowany został na terenie Torunia w 1993 roku przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. i podlega ciągłej modyfikacji i r

Realizator

MPO Touń
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
Telefon: (056) 652 72 37;
email:bok@mpo.torun.pl

Więcej informacji: http://www.mpo.torun.pl

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Spółka z o.o. w Toruniu
Selektywna zbiórka surowców wtórnych pozwala każdemu mieszkańcowi Torunia wnieść swój wkład w ochronę środowiska. Makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, puszki gromadzone w kolorowych pojemnikach nie trafiają na składowisko.

System selektywnej zbiórki surowców wtórnych, z podziałem na makulaturę, tworzywa, szkło, puszki zapoczątkowany został na terenie Torunia w 1993 roku przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. i podlega ciągłej modyfikacji i rozbudowie. Surowce zbierane są u źródła ich powstawania w pojemnikach o zróżnicowanej kolorystyce i pojemności od 1,5 m3 do 2,5 m3 .

  • pojemniki niebieskie - makulatura
  • białe - szkło bezbarwne
  • zielone - szkło kolorowe
  • brązowe - puszki
  • pojemniki wykonane z siatki-tworzywa sztuczne

W końcu 2003 roku na terenie miasta rozstawionych było około 700 szt. pojemników. W roku 2002 Spółka wprowadziła na pierwszym osiedlu o zabudowie jednorodzinnej "workowy" system zbiórki makulatury, tworzyw sztucznych oraz szkła. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, w systemie ?workowym? zbieranych jest ponad 4-krotnie razy więcej surowców niż w wyniku segregacji do ogólnodostępnych pojemników ekologicznych.

Kolejnym krokiem w rozbudowie systemu jest stacja segregacji surowców wtórnych, która pozwala dokonywać sortowania i wstępnej obróbki surowców wtórnych na skalę i z efektywnością odpowiadającą potrzebom Torunia.


Typy odpadów: Papier, Szkło, Metale, Tworzywa
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

« powrót