Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego (streszczenie)


Lokalizacja: śląskie
Więcej informacji: http://www.silesia-region.pl/dokument.php?id=74&kat=8&katrodzic=8

Kompleksowy program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski południowej przyjęty został przez Zarząd Województwa Śląskiego 15 lipca 2002

Program powstał w ramach współpracy Ministerstwa Środowiska RP z Ministerstwem Środowiska Królestwa Danii. Prace nad dokumentem trwały od stycznia 2001 do maja 2002. Projekt Programu finansowany był ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska (DANCEE)oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Krakowie i Opolu. Realizowany był na zlecenie Zarządu Województw Śląskiego, Małopolskiego i Opolskiego.
Potrzeba opracowania Programu wynikała z konieczności systemowego rozwiązania gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w regionie najbardziej uprzemysłowionym w kraju. Powinien on zapewnić w sposób racjonalny możliwość bezpiecznego usuwania, segregowania i zbiórki wybranych rodzajów odpadów (np. odpadów medycznych, przeterminowanych leków, akumulatorów, przepracowanego oleju lub lamp fluorescencyjnych) oraz wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
Zaprojektowany system oparty jest na trzystopniowym podziale zadań (zbiórka odpadów, gromadzenie i przygotowanie do transportu oraz wykorzystanie lub unieszkodliwianie odpadów). Zakłada utworzenie sieci Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), Stacji Przeładunkowych Odpadów Niebezpiecznych (SPON) oraz instalacji do ich wykorzystania lub unieszkodliwiania.
Tak zaprojektowany system wraz z propozycją konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych powinien przynieść regionowi wymierne efekty ekologiczne.

« powrót