Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego (straszczenie)


Lokalizacja: wielkopolskie
Więcej informacji: http://www.arcadis.pl/pressroom/070703/pgo_wlkp.pdf

W 2001 roku na terenie województwa wielkoposkiego wytworzono:
1 095 tys. Mg stałych odpadów komunalnych (- 2,1% ilości odpadów komunalnych w Polsce)oraz 3 705,2 tys. Mg odpadów przemysłowych.
W sektorze komunalnym zebrano 155,1 tys. Mg materiałów, które poddano recyklingowi, co stanowi 13,2% masy wszystkich zebranych (1,2% odpadów w Polsce). Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w 102 gminach, organizowana jest w kolejnych 11.« powrót