Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego (streszczenie)


Lokalizacja: opolskie

Plan ten sporządzono na lata: 2003 - 2006, z perspektywą na lata: 2007 - 2014.

Rocznie w woj. opolskim wytwarzanych jest 350 tys. Mg odpadów komunalnych i
2 328,3 tys. Mg odpadów przemysłowych (w tym 181,9 tys. Mg odpadów niebezpiecznych).

Prognozy:

1) odpady komunalne
lata 2003 - 2006 - 358 921 tys. Mg
lata 2007 - 2010 - 365 240 tys. Mg
lata 2011 - 2014 - 342 339 tys. Mg

2)odpady z działalności gospodarczej
2006 - 1700,8 tys. Mg
2010 - 1751 tys. Mg
2014 - 1803,5 tys. Mg

« powrót