Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa warmińsko - mazurskiego (streszczenie)


Lokalizacja: warmińsko-mazurskie
Więcej informacji: http://www.wm.24.pl/download/srodowisko/plan_17_12.pdf

Strategia postępowania z odpadami dla województwa warmińsko - mazurskiego zakłada nastepujace postepowanie:
- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,
- powtórne wykorzystanie odpadów, których powstawania w danych warunkach techniczno -eonomicznych nie da się uniknąć,
- unieszkodliwianie odpadów poza składowiskiem, jeśli jest to uzasadnione technicznie i ekonomicznie,
- składowanie odpadów, których z uwagi na warunki trechniczno - ekonomiczne nie da się odzyskać ani unieszkodliwić w sposób bezpieczny dla zdrowia.

Cele strategiczne:
1) likwidacja i rekultywacja nieczynnych miejsc składowania odpadów,
2) przeciwdziałanie powstawania nowych, nielegalnych składowisk,
3) minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów i zmniejszenie ich toksyczności,
4) zakaz dowozu odpdów spoza województwa, za wyjątkiem powstałych w powiatach ościennych i przeznaczonych do recyklingu,
5) konsekwentna i skuteczna egzekucja przepisów prawa,
6) optymalne zagospodarowanie odpadów.

« powrót