Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Technologia recyklingu szkła w polskich hutach


OWENS-ILLINOIS jest największym światowym producentem opakowań szklanych. O jego wielkości może świadczyć fakt, że co drugie opakowanie szklane na świecie wykonane jest w jego zakładach, firmach afiliowanych lub w fabrykach korzystających z jeg

Realizator

Owens Ilinois
ul. Morawska 1, 37-500 Jarosław
Telefon: (016) 624 94 00;
email:cok@o-i.pl

Więcej informacji: http://www.oi-poland.com.pl

W latach 90-tych polski rynek opakowań szklanych zainteresował zagranicznego inwestora. W 1993 r. Owens-Illinois został partnerem strategicznym Huty Szkła JAROSŁAW S.A., a w 1998 r. odkupił większość udziałów Huty Szkła ANTONINEK Sp. z o.o. od dotychczasowego głównego inwestora - UNP Holdings BV. Dwie polskie huty dołączyły więc do rodziny światowego giganta.

Wybrańcy koncernu


Huta Szkła JAROSŁAW S.A powstała w 1974 r. w ramach uprzemysławiania wschodnich terenów Polski. Od momentu swojego uruchomienia, wyposażeniem technicznym i jakością wyrobów odpowiadała standardom czołówki światowej. Stała modernizacja i rosnące kwalifikacje pracowników ułatwiły jej dotrzymanie kroku liderom. Utworzona w 1933 r. Huta Szkła ANTONINEK Sp. z o.o. należy do najstarszych producentów opakowań szklanych w Polsce. Była i jest kontynuacją najlepszych tradycji polskiego hutnictwa szkła oraz połączeniem doświadczenia i nowoczesności. Oba zakłady cechuje doskonała lokalizacja sprzyjająca eksportowi wyrobów na rynki wschodnie oraz zachodnie, a także utworzeniu baz inicjujących i kontrolujących tworzenie ogólnokrajowego systemu zbiórki stłuczki szklanej.

Przede wszystkim jakość


OWENS-ILLINOIS Polska SA przez jakość produkowanych opakowań rozumie przede wszystkim coraz lepsze dostosowanie wyrobów do wymagań i oczekiwań odbiorców.
Przedstawiliśmy na powyżej zdjęcia stłuczki zanieczyszczonej, natoniast niżej stłluczki oczyszczonej.
W obu zakładach wprowadzono już system zarządzania jakością oparty na zasadach określonych w normach ISO 9001. Sprawność wielopoziomowego systemu kontroli w Hucie Szkła JAROSŁAW S.A. została potwierdzona certyfikatem ISO 9001 w 1996 r. przez Brithish Standards Institution Qality Assurance (BSI Q A). Hucie Szkła ANTONINEK Sp. z o.o. certyfikat nadała w 1998 r. firma TUV CERT Berlin-Brandenburg. Wydział Jakości zajmuje się nie tylko kontrolą jakości wyrobów, ale również monitorowaniem i korygowaniem działania systemu zarządzania jakością, obsługą serwisową klientów, określaniem wymagań dotyczących surowców, normalizacją oraz statystyczną kontrolą procesu, umożliwiającą oddziaływanie na wyrób już podczas jego wytwarzania. Z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie konsumentów, zakłady OWENS-ILLINOIS Polska SA zapewniają stałe doskonalenie warunków higienicznych w procesie produkcji. Oferowane opakowania szklane są jednorazowe, sterylne i zawsze szczegółowo testowane. Specjalistyczne urządzenia zapewniają ochronę, tworzywa podczas transportu. Jakość to również utrzymane w nienagannej czystości i porządku odpowiednie metrażowo powierzchnie magazynowe, gwarantujące zachowanie wszystkich norm dotyczących higieny.

Technologia a produkcja


Najnowsze światowe technologie stosowane w zakładach OWENS-ILLINOIS Polska SA obejmują metodę wytwarzania cienkościennych opakowań ze szkła białego i oranżowego, wyposażenie produkcyjne i kontrolne zapewniające wysoką jakość, urządzenia foliujące do zabezpieczania wyrobów gotowych. Wszelkie modernizacje, udoskonalenia linii produkcyjnych, zwiększenia produkcji możliwe są dzięki ciągłym inwestycjom OWENS-ILLINOIS Polska SA część koncernu będzie produkowała łącznie prawie 400 wzorów szkła opakowaniowego, dostarczając rocznie prawie połowę krajowej produkcji opakowań szklanych.

NNPB


Jest to wdrożona po raz pierwszy w Polsce przez Hutę Szkła JAROSŁAW S.A. unikatowa metoda formowania, polegająca na zastosowaniu w pierwszej fazie procesu prasowania zamiast tradycyjnego dmuchania. Pozwala to na równomierne rozłożenie grubości szkła na ściankach opakowania. W przypadku takich opakowań stosunek ich masy do pojemności jest mniejszy lub zbliżony do 0,5, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich wymaganych własności wytrzymałościowych i specyficznych dla szkła: obojętności chemicznej i higieniczności, zapewniających bezpieczeństwo i zachowujących wszystkie walory przechowywanego w nim produktu, oraz estetyki i elegancji. Opakowania OWENS-ILLINOIS Polska SA nie ustępują pod żadnym względem opakowaniom produkowanym w najbardziej zaawansowanych technologicznie krajach Unii Europejskiej. Lekkość bezpieczeństwo i estetyka to obowiązujące już na rynku kierunki rozwoju opakowań ze szkła.

W stronę modernizacji


Rozwój technologiczny zakładów OWENS-ILLINOIS Polska SA odbywał się zawsze pod czujnym okiem i patronatem OWENS-ILLINOIS. Przystąpienie hut do koncernu wiązało się z niezbędną modernizacją, która objęła: zakup nowych wanien szklarskich, wysoko wydajnych automatów i maszyn formujących, urządzeń formujących na ?zimnym końcu", utworzenie kilkunastu linii produkcyjnych, linii do foliowania, magazynów. Wanny, wykonane w ramach modernizacji według projektu specjalistów z koncernu OWENS-ILLINOIS, są całkowicie zautomatyzowane i sterowane za pomocą komputera, kontrolującego ok. 200 parametrów procesu wytopu szkła. Program komputerowy umożliwia również teoretyczną symulację procesu. Znajdujące się w Toledo w Stanie Ohio (USA) Centrum Techniczne Koncernu OWENS-ILLINOIS może poprzez modem połączyć się z systemem sterowania komputerowego huty w celu sprawdzenia i ewentualnej korekty stosowanego projektu. W ramach modernizacji dąży się do zwiększenia w hutach wydajności wanien, przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii. Nowe rozwiązania konstrukcyjne wanien i systemu ich opalania pozwoliły na zmniejszenie o ok. 60% emisji do atmosfery szkodliwych substancji (głównie tlenków azotu).

Projektowanie


Tworzenie nowych wzorów opakowań ułatwia możliwość korzystania z potencjału biur projektowych koncernu OWENS-ILLINOIS w USA i Wielkiej Brytanii. Rozwój i modernizacja produkcji opakowań wiążą się ściśle z nowoczesnymi metodami projektowania, bazującymi na programach komputerowych, umożliwiających szybkie przetworzenie projektu formy graficznej opakowania w projekt techniczno-technologiczny. Projekty nowych wyrobów tworzone są przy ścisłej współpracy projektantów z klientami oraz z wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń w zakresie doboru interesujących, nowoczesnych kształtów opakowań, lekkich i przystosowanych do wysoko wydajnych linii rozlewniczych. Efekt końcowy pracy nad nowym wzorem to komputerowy wydruk przestrzenny butelki lub słoja wraz z właściwym zamknięciem i odpowiednio dobraną etykietą.

Cenna stłuczka


Celem zakładów OWENS-ILLINOIS Polska SA jest połączenie sił w walce o ochroną środowiska naturalnego i zdrowia konsumentów. Zakłady Produkcyjne JAROSŁAW i ANTONINEK od lat propagują ideę recyklingu szkła, który jest procesem odzysku i powtórnego przetworzenia zużytych materiałów, wykorzystywanych następnie jako surowiec wtórny. Skupem i uzdatnianiem stłuczki zajmuje się firma Recykling Centrum Sp. z o.o., która następnie przekazuje surowiec obu hutom.

W roku 2001 udało się zebrać ponad 45 tyś. ton tego surowca, przy czym w ilości jego skupu obserwuje się ciągłe tendencje rosnące. Słoje i butelki powstające w hutach OWENS-ILLINOIS Polska SA są w 20% wyprodukowane ze zużytych opakowań pochodzących z odpadów komunalnych, oczyszczonych i uzdatnionych na stacjach spółki Recykling Centrum. Szkło jest o tyle cennym tworzywem, że ze zużytych opakowań powstają zawsze opakowania tej samej, doskonałej jakości.

Wtórne wykorzystanie stłuczki, której zastosowanie w procesie produkcyjnym może sięgać 50%, jest jednym z głównych zabiegów mających na celu ochronę środowiska - zmniejsza eksploatację złóż naturalnych (piasku, sody, wapienia, dolomitu), gazu będącego źródłem dwutlenku węgla i tlenków azotu oraz pomniejsza "góry" odpadów na wysypiskach śmieci. Wszelkie normy emisji substancji szkodliwych do atmosfery nie przekraczają dopuszczalnych norm obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

W ochronie ziemi


Działania proekologiczne OWENS-ILLINOIS Polska SA nie ograniczają się jedynie do selektywnej zbiórki odpadów. Sięgają znacznie dalej, opierając się na skutecznym wprowadzaniu w życie idei ekobiznesu. Huty będą kontynuować działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska, współorganizować akcje proekologiczne, sponsorować akcje Sprzątanie Świata - Polska, a także skutecznie zachęcać gminy i przedsiębiorstwa do zakładania własnych systemów zbiórki szkła, pomagając jednocześnie w projektowaniu, zakupie i rozstawianiu pojemników do segregacji śmieci.

Jeden cel, wspólne siły


Zakłady OWENS-ILLINOIS Polska SA jako liderzy w branży czują się odpowiedzialni za rozwój, postęp techniczny i doskonalenie jakości produkowanych opakowań. Starają się zwiększać atrakcyjność wyrobów, a także dostosowywać je do zmieniających się potrzeb rynku.


Typy odpadów: Szkło

« powrót