Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Opis Recyklingu AGD na przykładzie procesu technologicznego w ZAKŁADZIE HANDLOWO-USŁUGOWYM "WELTMAR" S.C.


Oprócz działalności handlowo-usługowej zajmujemy sie odzyskiwaniem freonów z układów chłodniczych oraz oleju transformatorowego ze sprężarek, a w dalszej kolejności odzyskiwaniem metali.

Realizator

Zakład Handlowo-Usługowy "WELTMAR" S.C.
Ul. Podwale 53A, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (033) 812-54-79;

Nieco historii


Według szacunkowych badań zleconych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Fundacji PROZON w Warszawie wynika, że tylko w gospodarstwach domowych jest około 8400000 sztuk sprzętu chłodniczego. Nie ujęto w tych szacunkowych obliczeniach sprzętu chłodniczego znajdującego się w sklepach, lokalach, hotelach, szpitalach itp.

Do tej pory stary, wycofywany z użycia sprzęt trafia na wysypiska śmieci lub do punktów skupu surowców wtórnych mimo, że zawiera substancje szkodliwe dla środowiska (freon - czynnik chłodniczy i olej). Niegdyś jako czynniki chłodnicze powszechnie stosowany był dwutlenek węgla (CO2), tlenek azotu (N2O), dwutlenek siarki (SO2) i chlorek metylu (CH3CL). Jednak ze względu na ich toksyczność i agresywność związki te straciły na znaczeniu lub całkiem zakazano ich stosowania ze względów bezpieczeństwa.

W minionych 50 latach najszersze zastosowanie znalazły syntetyczne substancje - węglowodory chlorowcowane z grupy CFC (R12, R11, R502) i HCFC (R12, R22, R401A, R402A, R408A). Czynniki te były wykorzystywane zarówno w małych chłodziarkach jak i przemysłowych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, pompach ciepła oraz dużych urządzeniach chłodniczych wyposażonych w turbosprężarki. Paleta dostępnych czynników poszerzała się z roku na rok. Przez długo okres CFC i HCFC uznawane były za "bezpieczne czynniki chłodnicze" z powodu nietoksyczności dużej stabilności chemicznej i niepalności. Od międzynarodowej konferencji w Montrealu w 1987 r. stało się powszechnie wiadome, że atomy chloru zawarte we wspomnianych syntetycznych substancjach - po ich emisji do atmosfery - powodują degradację stratosferycznej warstwy ozonowej oraz przyczyniają się do nasilania efektu cieplarnianego. Od tego momentu nasilono prace badawcze i sukcesywnie wprowadzono do użycia substytuty CFC i HCFC, budzące mniej zastrzeżeń ekologów. Ze względów ochrony środowiska, bliskie ideałowi okazały się substancje naturalne takie jak woda, powietrze, dwutlenek węgla, węglowodory oraz amoniak. Jednak czynniki te posiadają szereg wad, które ograniczają możliwości ich zastosowania.

Opis technologiczny


Sprzęt, który poddawany jest u nas obecnie likwidacji to urządzenia wyprodukowane z drogich materiałów. W jednej sztuce sprzętu do odzyskania jest około 1,4 kg miedzi, 6,5 kg aluminium i stali. Nasza technologia jest pracochłonna ale pozwala na odzyskanie surowców wtórnych.

Dla dokładnego ściągnięcia gazu - freonu - z układu posiadamy stacjonarny i przenośny agregat skraplający do ściągania freonu z układu. Urządzenia te posiadają najnowsze rozwiązania techniczne i gwarantują bardzo dokładne ściągnięcie gazu do specjalnych butli. Następnie wycinamy sprężarkę i na specjalnym stanowisku wydmuchujemy olej i w metalowych beczkach przekazujemy do rafinerii w celu wtórnej przeróbki.

Uszkodzone sprężarki rozcinamy, segregując złom stalowy i miedziany. Metalowe części obudowy - ręczne odbicie - segregujemy i przekazujemy do składnicy złomu. Części szklane składujemy i przekazujemy do punktu skupu, a plastiki mielimy młynem i odsprzedajemy do ponownego formowania jako komponent do wtryskarek. Piankę poliuretanową, która w urządzeniach miała zastosowanie jako izolator, a w której nośnikiem rozprężającym był freon R11 (jest to freon o bardzo wysokim potencjale niszczenia ozonu stratosferycznego) składujemy w płytach. Jest możliwość obróbki krawędzi tych płyt styropianem i wykorzystania jako materiał izolacyjny w budownictwie.

Współpraca


W niedalekiej przyszłości będziemy odzyskiwać freon R11 w specjalistycznej komorze. Odzyskany w ten sposób freon 11 będziemy przekazywać do utylizacji fundacji PROZON. Dla zabezpieczenia prawidłowego postępowania z freonami przeszkoliliśmy pracownika który po zdaniu końcowych testów egzaminacyjnych otrzymał tak zwaną "zieloną kartę" to jest imienny dokument potwierdzający umiejętność ekologicznego postępowania z freonami. Ponadto jesteśmy w ścisłym kontakcie z Instytutem Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, przy którego współpracy znaleźliśmy sposób zagospodarowania i wykorzystania skraplaczy ze zużytych agregatów chłodniczych do budowy pomp cieplnych.


Typy odpadów: Elektrośmieci
Lokalizacja: małopolskie

« powrót