Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

PET


PET jest to skrót nazwy tworzywa sztucznego znanego od roku 1941, którego pełna nazwa brzmi politereftalan etylenu. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zastosowano go do produkcji folii, a w końcu lat sześćdziesiątych do przetwórstwa wtryskowego.

Od połowy lat siedemdziesiątych coraz więcej PETa zużywa się do wytwarzania opakowań, głównie butelek do napojów.

Butelka z plastiku o popularnej nazwie PET stała się kłopotliwym odpadem XXI wieku i to nie tylko w Polsce. Problem ten dotyczy wszystkich krajów globu ziemskiego wysoko uprzemysłowionych. Problem polega na tym, iż produkcja opakowań plastikowych jest masowa i przewyższa możliwość selektywnej zbiórki odpadów. Statystyki podają, iż Polacy opróżniają rocznie 110 tyś. ton butelek, a jedna tona to 25 tyś sztuk, z czego roczny odzysk to ok. 50 tys. ton w skali kraju (dane za 2009 rok). Miesięcznie na wysypisko trafia tysiące ton śmieci, co prawda nie są one szkodliwe, ponieważ nie emitują szkodliwych substancji, ale w szybkim tempie zaśmiecają otoczenie. Butelka PET stała się jednym z najbardziej kłopotliwych śmieci naszego wieku i nie tylko w Polsce, bo PET jest międzynarodowy.

Popularna butelka PET to jeden z elementów, który w sposób lawinowy zalewa Polskie wysypiska. Należy uwzględnić takie odpady jak: folia opakowaniowa, opakowania po chemii gospodarczej, kubki po lodach, margarynach i tp., a także skrzynki PP i wiele innych opakowań, które wymyślił na własny użytek człowiek.

Przetwarzanie odpadów PET


Ze względu na sposób przetwarzania odpadów PET obecnie stosowane na świecie technologie można podzielić na:

  • Przetwórstwo mechaniczne (recykling materiałowy)
  • Przetwórstwo chemiczne (recykling surowcowy lub chemiczny)
  • Spalanie odpadów komunalnych znacznie zabrudzonych nie nadających się do recyklingu bądź to mechanicznego lub chemicznego.

Wtórne zastosowanie PETa:

  • włókna i przędze ( np. przędza dywanowa, przędza dla przemysłu tekstylnego),
  • płyty i folie (np. do termoformowania opakowań nie spożywczych typu tacki, pudełka oraz opakowań spożywczych, w których tworzywo wtórne stanowi warstwę środkową ),
  • wyroby formowane przez wtrysk ( np. dodatek do tworzywa pierwotnego do 20%, produkcja elementów konstrukcyjnych mebli, części wyposażenia wnętrz samochodowych, pojemniki itp. ),
  • żywica poliestrowa


Cykl recyklingowy w Spółce Elana


Pozysk surowca

Naszymi dostawcami są zarówno gminy, przedsiębiorstwa komunalne zajmujące się selektywną zbiórką i segregacją odpadów komunalnych oraz prywatne przedsiębiorstwa działające w zakresie pozysku odpadów.

Sposób odzysku tych odpadów jest trojaki:
  1. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona wśród ludności.

  2. Segregacja odpadów komunalnych na wysypiskach.

  3. Czyste odpady poprodukcyjne.

Recykling

Zakład Recyklingu zajmuje się przerobem odpadów PET. Wśród tych odpadów znajdują się również pewne ilości innych tworzyw w postaci nakrętek, butelek po chemii gospodarczej oraz pozostałych odpadów. Po wyselekcjonowaniu zostają one przekazane firmom zajmującym się przerobem i utylizacją takich odpadów.
Zastosowanie przez producenta linii recyklingu prostych urządzeń dało w efekcie powstanie skomplikowanego urządzenia.

Nowatorstwo linii myjącej polega na tym, że rozwiązania techniczne z jakim mamy do czynienia pozwalają na mycie PET tylko przy wykorzystaniu wody, która krąży w układzie, w obiegu zamkniętym. Ponowne wykorzystanie wody w procesie mycia płatków możliwe jest dzięki układowi ultrafiltracji. Układ ten oczyszcza wodę z zanieczyszczeń, a przez to umożliwia jej ponowne wykorzystanie. Pozytywną cechą urządzeń jest ich niska energochłonność, możliwa dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technicznym, nie wymagającym podgrzewania krążącej w obiegu wody.

Butelki PET dostarczane są do hali produkcyjnej z magazynu, w postaci sprasowanych bel. Po rozpięciu bel butelki trafiają do bębna przesiewowego, i tu następuje oddzielenie zanieczyszczeń mechanicznych. Dalsza segregacja butelek według rodzaju polimeru odbywa się na taśmach transmisyjnych.
Tak przygotowane butelki PET poddawane są w młynie procesowi rozdrobnienia na płatki.

Poprzez to, że producent zastosował młyn o dużej wydajności i dużej odporności noży na ścieranie, możliwe jest zminimalizowanie częstotliwości wymiany noży w celu ich ostrzenia. Kolejny etap procesu to separator etykiet, podczas którego etykiety oraz brud i pył oddzielone zostają od przemiału.
W dalszej kolejności przemiał poddawany jest procesowi separacji flotacyjnej mycia, podczas którego następuje oddzielenie papieru, PP i PE, a następnie poddawany jest on suszeniu.

Tak przygotowany surowiec poddajemy procesowi regranulacji, podczas którego wytłaczany jest przez ekstruder, a następnie krojony. W wyniku procesu regranulacji otrzymujemy regranulat PET o różnym zabarwieniu i granulacji, w zależności od potrzeb naszych klientów.