Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

SZKŁO :: co zbieramy - czego nie


 

UWAGA! BARDZO WAŻNE:
szkło bezbarwne – wrzucamy do pojemnika białego,
szkło kolorowe – do pojemnika zielonego


wrzucamy szkło opakowaniowe:
  • butelki szklane,
  • słoiki,
  • szklane opakowania po kosmetykach.

 

nie można wrzucać:

  • szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła zbrojonego, luster – mają inną temperaturę topnienia od szkła opakowaniowego i nie stopią się razem z butelkami i słoikami),
  • szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych,
  • ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze),
  • szkła okularowego,
  • żarówek, świetlówek, kineskopów,
  • szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.


Dokładne mycie szkła z resztek żywności nie jest konieczne,
to samo dotyczy etykiet czy resztek zamknięć.
Instalacje do czyszczenia stłuczki w hutach szkła poradzą sobie z „wyłapaniem” takich zanieczyszczeń.

Szczegółowo sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. – patrz: Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1858.

Jeśli na Twoim osiedlu nie ma pojemników do selektywnej zbiórki - spróbuj zmobilizować do ich postawienia gminę, spółdzielnię, administrację nieruchomości, czy wspólnotę mieszkaniową.
Organizacja selektywnej zbiórki jest ich obowiązkiem, Twoim – segregowanie odpadów.