Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Konkurs na plakat kampanii "Bałtyk - nasze morze"


09 marca 2014

Od 6 marca do 12 kwietnia trwa nabór prac w konkursie na plakat projektu "Bałtyk - nasze morze" realizowanego w ramach kampanii Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 2014. Konkurs skierowany jest do młodych, ale pełnoletnich artystów, nie tylko studentów i absolwentów artystycznych szkół wyższych. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia we współpracy z Izbą Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej.

Tematem konkursu jest plakat edukacyjno-informacyjny, którego zadaniem jest uświadomienie Polakom, że  wszyscy poprzez nasze codzienne działania, mamy wpływ na stan ekologiczny Morza Bałtyckiego oraz żyjących w nim organizmów.Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Konkurs plastyczny jest jednym z elementów rozpoczynającej się właśnie ósmej edycji kampanii Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku. Od tego roku kampania będzie przebiegała pod hasłem „Bałtyk – nasze morze”, aby wzmacniać poczucie związku z Morzem Bałtyckim wśród mieszkańców wszystkich zakątków Polski. 

Zaproszenie do Jury przyjął już ambasador Fundacji - pan Andrzej Pągowski.
 

Nagrody:

Jury, pod przewodnictwem plakacisty Andrzeja Pągowskiego przyzna jedną nagrodę główną i dwa wyróżnienia. Autor lub autorzy plakatu nagrodzonego Nagrodą główną otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5.000,00 zł. brutto. Autor lub autorzy każdego z dwóch wyróżnień otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 2.000,00 zł.

Zasady udziału w konkursie:

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie oryginalnego plakatu, który będzie wykorzystany przez Fundację Nasza Ziemia w Kampanii rzecz Rozwoju Zrównoważonego

3. Można zgłosić projekt typograficzny, w którym litery grają główną rolę – wtedy autor plakatu ustala również hasło przewodnie. Można także przedstawić pracę bez hasła, posługując się tylko obrazem.

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 projekty. 

5. Można zgłosić do Konkursu projekt, który jest pracą zbiorową.

6. Plakat należy zaprojektować w układzie pionowym w formacie A1 oraz w formacie 120x180 cm

7. U dołu Plakatu należy pozostawić wolną przestrzeń wysokości 12 cm (w Formacie A1) i 40 cm
(w formacie do nośników City Light), na umieszczenie logotypów partnerów kampanii.

8. Wszystkie projekty muszą zostać przesłane jedynie w postaci cyfrowej. Dotyczy to również prac wykonanych technikami tradycyjnymi, takimi jak farby, ołówek, fotografia, collage, techniki mieszane, które następnie zostały przez autorów zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej. Nie należy wówczas przysyłać żadnych wydruków ploterowych.

9. Projekty, należy zapisać jako CMYK w formacie TIFF (spłaszczony, bez warstw) o wielkości 70,7 x 100 cm z rozdzielczością 350 dpi. Dokument należy nazwać dowolną sześciocyfrową liczbą z rozszerzeniem „.tif”, np. 357246.tif. Liczba ta jest godłem pracy. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, każda z nich musi mieć inne godło. Projekt powinien zostać nagrany na płycie CD. Na jednej płycie CD można zapisać tylko jeden projekt. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, każda z nich musi zostać nagrana na osobnej płycie i opatrzona osobnym godłem.

10. Na każdej płycie CD należy napisać to samo godło, którym nazwany został zapisany na niej dokument. Na płycie oprócz godła nie można umieszczać żadnych dodatkowych uwag i adnotacji. Do każdej płyty należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną i odręcznie podpisaną kartę zgłoszenia. W wypadku pracy zbiorowej każdy ze współautorów wypełnia osobny formularz. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowejwww.naszaziemia.pl i www.igrz.com.pl.

11. Płyty CD z dołączonymi kartami zgłoszenia muszą dotrzeć do siedziby Organizatora Konkursu pod adresem Fundacja Nasza Ziemia, ul. Hoża 3/5, 02-528 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na plakat”, do dnia 11 kwietnia 2014 roku do godziny 17.00. Prace, które dotrą po tym terminie, nie będą oceniane. 

12. Dodatkowo każdy uczestnik, zobowiązany jest do dnia 13 kwietnia 2014 roku do godziny 24.00 przesłać pod adresem mailowym organizatora konkursu fundacja@naszaziemia.pl wglądówkę swojego projektu. Do tego celu projekt należy zapisać jako CMYK w formacie JPEG (Maximum Quality) o wielkości 7,07 x 10 cm z rozdzielczością 350 dpi. Dokument należy nazwać tym samym godłem pracy, o którym mowa w punkcie 10 regulaminu, ale z rozszerzeniem .jpg, np. 357246.jpg. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, musi przesłać wglądówki każdej z nich.

 

Do pobrania - Pełna treść regulaminu i formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy konkursu:  Fundacja Nasza Ziemia i Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej

 

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku to autorska Kampania Fundacji Nasza Ziemia zainicjowana w 2007 roku. W ciągu 6 lat od startu pierwszej edycji kampanii, prowadzone były między innymi akcje wyławiania sieci widm, sprzątania plaż i wód oraz kampanie edukacyjno - informacyjne dotyczące odpowiedniego dozowania detergentów. Początkowo działania kampanii Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku, były związane przede wszystkim z tematem zanieczyszczenia wody i plaż, z czasem jednak, w związku z rosnącą wagą problemów dotykających ekosystemu Morza Bałtyckiego, zakres kampanii był stopniowo zwiększany. W 2012 roku, w ramach projektu „Bałtyk też może...”, z Międzyzdrojów do Helu przeszedł Marsz, podczas którego prowadzona była inwentaryzacja przyrodnicza, monitoring stanu plaż i mówiono o potrzebie ochrony bioróżnorodności i odbudowy bałtyckich zasobów ryb.  Od tego roku osią kampanii jest projekt „Bałtyk – nasze morze”,  poprzez który Fundacja przyczynia się do wzmacniania poczucia związku i odpowiedzialności za stan ekologiczny Morza Bałtyckiego wśród mieszkańców wszystkich zakątków Polski. 

Partnerzy Projektu „Bałtyk – nasze morze”

  • GRUPA LOTOS S.A.

  • Gaz-System S.A

Partnerzy merytoryczni:

  • Słowiński Park Narodowy

  • Woliński Park Narodowy

  • Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego w Helu

  • Stacja Morska Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach

  • Zespół Nadmorskich Parków Krajobrazowych