Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Nowelizacja ustawy śmieciowej już jutro.


13 marca 2014

Grupa posłów planuje złożyć jutro do laski marszałkowskiej nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. - To odpowiedź na najważniejsze oczekiwania podmiotów, których dotyczy ustawa - mówi poseł Tadeusz Arkit, jeden z współautorów wniosku.

Najbardziej oczekiwane zmiany, jakie ma przynieść nowelizacja, to m.in. zlikwidowanie konieczności ponownego składania tzw. deklaracji śmieciowych w przypadku zmian stawek opłat za odbiór odpadów. - Nowelizacja precyzyjnie określa standardy dla Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jasno też stwierdza, że nie będzie możliwości tworzenia "mobilnych" PSZOK-ów - mówi Tadeusz Arkit. Kolejna zmiana dotyczy Urzędów Skarbowych, które staną sie organami egzekucyjnymi w sprawach regulowanych przez ustawę.

Arkit zaznacza, że nowelizacja nie odnosi się postulatów dotyczacych obowiązkowości organizowania przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Z apelem takim zwrócił się ostatnio do Sejmu prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Nie zostały objęte zakresem projektowanej nowelizacji zmiany problemowe, wymagające pogłębionej analizy, jak chociażby wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 r., który orzekł o konieczności uzupełnienia przez ustawodawcę przepisu art. 6k o określenie maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także nałożył obowiązek zmiany przepisów dotyczących zwolnień przedmiotowych i dopłat. Tego rodzaju zmiany mają być przedmiotem odrębnej nowelizacji - zapowiadają wnioskodawcy.

Jak się dowiedzieliśmy, w sejmie trwa zbieranie podpisów pod nowelizacją, złożenie projektu do laski marszałkowskiej planowane jest na jutro.


Projekt nowelizacji - do pobrania


Uzasadnienie - do pobrania