Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Rozporządzenie ws szczegółowych zasad selektywnej zbiórki


13 stycznia 2017

Minister środowiska Jan Szyszko oraz wiceminister Sławomir Mazurek i Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Magda Gosk złożyli swoje podpisy pod rozporządzeniem ws. sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Akt wejdzie w życie 1 lipca 2017 r.

 Przypominamy, że jedną z najważniejszych nowości zawartych w rozporządzeniu jest dodanie do wszystkich grup odpadów zbieranych selektywnie frakcji biodegradowalnej oraz uniemożliwienie zbierania odpadów w podziale na „suche” i „mokre”.

W myśl rozporządzenia, selektywnie zbierać będziemy zatem odpady: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Stanie się tak gdyż, jak czytamy w uzasadnieniu, „aktualnie gminy organizują samodzielnie system selektywnego zbierania odpadów komunalnych niejednokrotnie ustanawiając podział na odpady „mokre – suche”. Taki sposób selektywnego zbierania nie daje dobrej jakości surowca”.

Wielkim pozytywem jest wprowadzenie do systemu zbierania odpadów "wizualnego ładu", co pozwoli na spójną dla całego kraju edukację, informację i promocję, które z kolei są niezbędne do zwiększenia zaufania do systemowej gospodarki odpadami (a tym samym do działań samorządów i instytucji państwa) oraz zaangażowania mieszkańców w zbiórkę selektywną, zwłaszcza "u źródła". Jest to także ważny "punkt startowy" i punkt odniesienia dla budowania systemu bardziej spójnego pod względem technologicznym i logistycznym.

Rozporządzenie budzi jednak także wątpliwości i pytania. Wiele niejasności podnosi np. p. Maciej Kiełbus, prawnik, ("Skutki przyjęcia standardów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych", 9.01.2017, prawodlasamorzadu.pl).

Nie jest także jasne jak zastosowanie przepisów rozporządzenia przez samorządy w praktyce wpłynie na przetwarzanie zbieranych odpadów. Na przykład czy samorządy wprowadzą swoje uszczegółowienia zasad określonych w rozporządzeniu czy też poprzestaną na literalnym zastosowaniu zapisów. I czy wtedy np. zapis o zbieraniu do jednego pojemnika wszystkich odpadów szklanych, w tym także szklanych opakowań, nie spowoduje spadku masy przetwarzanego szkła opakowaniowego ze względu na inne składy chemiczne szkła opakowaniowego niż np. kryształków żyrandolowych?

Zapraszamy do dyskusji na ten temat.

Tekst rozporządzenia (strony Rządowego Centrum Legislacyjnego).

Więcej opinii, np. "Minister Jan Szyszko podpisał nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów", 4.01.2017, w: portalkomunalny.pl

Wyraźcie Wasze zdanie w ankiecie (strona główna, prawa kolumna, dół strony) i piszcie Wasze opinie: fundacja@naszaziemia.pl