Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Forum Dobre praktyki w gospodarce odpadami - Już Działa!


Forum "Dobre praktyki w gospodarce odpadami"


 

FORUM DZIAŁA POD ADRESEM:

http://odpady-dobre-praktyki.pl/

 

Wzorem funkcjonującego w NFOŚiGW od ponad roku Forum „Energia-Efekt-Środowisko”, uruchomiona została analogiczna platforma wymiany doświadczeń w dziedzinie gospodarki odpadowej. Podczas cyklicznych spotkań, poruszane będą różne jej aspekty:

  • technologiczne,
  • organizacyjne,
  • badawczo-rozwojowe,
  • finansowe,
  • prawne.

Spotkanie inauguracyjne z udziałem m.in. kierownictwa resortów środowiska (MS, GIOŚ, GDOŚ, NFOŚiGW), gospodarki i infrastruktury odbyło się w piątek, 25 lutego 2011 r. o godz. 11:00 w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie.

Oprócz przeglądu europejskiego prawa ochrony środowiska oraz „Polityki Ekologicznej Państwa”, zaprezentowane zostały m.in. wyniki „Badania poziomu akceptacji społecznej dla zmian proponowanych przez Ministerstwo Środowiska w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” przeprowadzonego przez firmę Millward Brown SMG/KRC.

Oprócz cyklicznych spotkań przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji branżowych i pozarządowych, stworzona została też internetowa płaszczyzna do wymiany doświadczeń podmiotów prowadzących gospodarkę odpadami, w szczególności samorządów gminnych, będących u progu wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w tym zakresie.