Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Opakowania wielomateriałowe


BUDOWA OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWEGO

Papier: produkowany z surowca odnawialnego jakim jest drewno stanowi główny składnik opakowań kartonowych (75-80%). Celuloza w opakowaniach kartonowych pochodzi ze skandynawskich lasów. Charakteryzuje się długim włóknem, dzięki czemu karton z niej wyprodukowany jest bardzo mocny.

Polietylen: wykorzystywany jest polietylen o niskiej gęstości, czyli LDPE. Cienka warstwa polietylenu w opakowaniach stanowi doskonałą barierę chroniącą produkt przed wilgocią

Aluminium: folia aluminiowa stosowana w opakowaniach do żywności płynnej jest cieńsza od ludzkiego włosa (grubość 0,0065 mm) - jest to najcieńsza warstwa, jaka skutecznie chroni produkt przed szkodliwym działaniem światła i tlenu, pozwalając jednocześnie na przechowywanie produktów bez konieczności magazynowania w warunkach chłodniczych. Waga aluminium zawartego w jednym opakowaniu jednolitrowym nie przekracza 1,5 g tj. kilkakrotnie mniej niż ilość aluminium stosowana do produkcji kapsli i nakrętek do butelek.

ZALETY OPAKOWAŃ DO PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI

Opakowania kartonowe mają szereg cech bardzo użytecznych zarówno dla konsumenta, producenta, jak i handlu, m.in.:

  • hermetyczność (ochrona przed drobnoustrojami)

  • wysoka higiena (jednorazowość)

  • lekkość (ekonomiczne wykorzystanie surowców - w 28-gramowe opakowanie można zapakować 1 litr produktu, stąd maksymalna oszczędność energii podczas transportu, gdzie opakowanie stanowi jedynie 5% wagi całego ładunku)

  • funkcjonalność (różne pojemności i kształty oraz plastikowe zamknięcia umożliwiające wielokrotne otwieranie i zamykanie)

  • zwarta forma i łatwość magazynowania (minimalne zużycie przestrzeni magazynowej i wygodne do paletyzowania - moduł europejskiego standardu międzynarodowej palety ładunkowej)

  • bezpieczeństwo (nietłukące się, bezpieczne przy otwieraniu)

  • możliwość ponownego przetworzenia (np. recykling, spalanie z odzyskiem energii)

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH

Aby kartony po mleku i sokach mogły zostać poddane recyklingowi, konsument powinien oddzielić je od pozostałych rodzajów odpadów. Wstępne sortowanie zależy od tego, jaki system selektywnej zbiórki istnieje w danym miejscu zamieszkania (zazwyczaj zbiera się papier, szkło i plastiki).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. opakowania kartonowe do płynnej żywności zbiera się w pojemnikach żółtych oznaczonych napisem "metale, tworzywa sztuczne". Natomiast z przeprowadzonych programów pilotażowych wynika, że najbardziej ekonomicznie uzasadnioną formą selektywnej zbiórki opakowań kartonowych jest zbiórka wraz z frakcją papieru (papier, makulatura, karton). Ostateczna decyzja należy jednak do firm wywozowych. Aby wskazać konsumentom, jak należy obchodzić się ze zużytymi opakowaniami po płynnej żywności, firmy wywozowe mogą stosować specjalnie opracowane oznaczenia i umieszczać je na pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. Tego typu oznaczenia są również umieszczane na kartonach do płynnej żywności.

Zawartość pojemników, do których konsumenci wrzucają puste opakowania kartonowe po mleku i sokach, jest przewożona do sortowni, gdzie w procesach mechanicznych i ręcznie zostaje ona podzielona na grupy odpadowe. Na tym etapie kartony oddzielane są od innych odpadów, po czym przewozi się je do recyklera.

Kartony mogą być także skutecznie wysortowywane z ogólnego strumienia odpadów komunalnych. Pomocne są w tym nowoczesne sortownie odpadów komunalnych, których liczba z roku na rok zwiększa się.

Opakowania kartonowe po mleku i sokach mogą zostać poddane recyklingowi na wiele sposobów.

PROCES RECYKLINGU

Najbardziej popularną i uzasadnioną ekonomicznie metodą recyklingu jest odzysk celulozy w papierni. Metoda ta jest również stosowana w Polsce. Wysortowane opakowania kartonowe wrzucane są do hydropulpera, gdzie zalewane są wodą o temperaturze otoczenia i mieszane przez ok. 20 minut w celu rozwłóknienia kartonu. W ten prosty sposób bez użycia środków chemicznych odzyskuje się wysokiej jakości celulozę pierwotną o długich włóknach, która stanowi cenny surowiec do dalszej produkcji papieru lub tektury.

Recykling kartonów nie wymaga przeprowadzania zasadniczych zmian w ciągu technologicznym i jest prowadzony w taki sam sposób i na tych samych urządzeniach, na jakich recyklingowi podlega makulatura.

PRODUKTY WYTWARZANE Z KARTONÓW

Przykłady z całego świata potwierdzają, że pomysły na produkcję towarów z surowców odzyskanych ze zużytych opakowań kartonowych po mleku i sokach można mnożyć bez końca. W Polsce z kartonów odzyskuje się wysokiej jakości włókno celulozowe używane do produkcji różnego rodzaju papierów o szerokiej gamie zastosowań.

W Niemczech z kartonów po mleku i sokach produkuje się trwałe i wodoodporne płyty o nazwie Tectan (drobno pocięte kartony są powoli podgrzewane aż do stopienia się polietylenu, a następnie prasowane na gorąco). Płyty te są wykorzystywane w branży budowlanej i przy produkcji mebli.

Odpady kartonowe mają bardzo wysoką wartość energetyczną, stąd też są poszukiwanym wsadem w spalarniach odpadów z odzyskiem energii (jeden zużyty 1000 ml karton po mleku lub sokach posiada wartość energetyczną pozwalającą zasilać żarówkę o mocy 40 Watt przez 1,5 godziny!)

Odpady powstające w papierniach po oddzieleniu celulozy mogą być również poddane recyklingowi. Folia aluminiowa i polietylen podlegają dalszemu przetwarzaniu - w połączeniu z innymi plastikami są wykorzystywane do produkcji m.in. mebli ogrodowych, pojemników na odpady, kwietników dekoracyjnych czy uchwytów do narzędzi domowych.

Istnieje również technologia beztlenowej gazyfikacji wyżej wymienionych odpadów, w wyniku której odzyskuje się czyste aluminium, a z polietylenu na przykład parafinę.

PROGRAM REKARTON

Program REKARTON jest praktycznym rozwiązaniem służącym do realizacji celów Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Jego zadaniem jest wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju tego systemu. Środki na finansowanie Programu REKARTON są pozyskiwane w formie dobrowolnej dopłaty recyklingowej od firm, które wytwarzają produkty pakowane w kartony do płynnej żywności (głównie mleko, soki oraz napoje).

Bieżącą kontrolę nad funkcjonowaniem Programu REKARTON sprawuje Rada Porozumienia, która opracowuje roczne plany działania oraz określa na każdy kolejny rok wysokość dopłaty recyklingowej za tonę kartonów do mleka i soków wprowadzonych na rynek.

Program wspiera działania wszystkich uczestników systemu (sortowni odpadów komunalnych, firm zajmujących się zbieraniem i wywozem odpadów, gmin, przemysłu papierniczego). Stworzenie systemu i jego ciągły rozwój są korzystne przede wszystkim dla środowiska naturalnego w Polsce, ponieważ zbiórka kartonów na dużą skalę powoduje zmniejszenie masy odpadów opakowaniowych trafiających na wysypiska.

Schemat działania Programu REKARTON jest bardzo prosty. Program zachęca do zbierania kartonów po mleku i sokach takie instytucje jak: sortownie odpadów komunalnych, firmy zajmujące się zbieraniem i wywozem odpadów oraz powiaty i gminy. Program REKARTON odkupuje i odbiera od firmy sortującej odpady wysortowany materiał, a następnie dostarcza go do firm zajmujących się recyklingiem (głównie do wytwórców papieru). Dostarczony materiał jest źródłem wysokiej jakości celulozy i służy jako surowiec do produkcji m.in. tektury i papierów do pakowania.

źródło i więcej informacji: REKARTON (rekarton.pl)