Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Baterie i akumulatory


Ustawy

Rozporządzenia

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i zużytych akumulatorach (Dz. U. z 2011r., Nr 38, poz. 200)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i akumulatorami (Dz. U. z 2011r., Nr 38, poz. 199)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie wzoru sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków (Dz.U. z 2011r., Nr 38, poz. 198) - wchodzi w życie 1 stycznia 2012r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010r w sprawie stawek opłaty depozytowej (Dz.U. z 2010r., Nr 130, poz. 882)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej oraz dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz.U. z 2010r., Nr 130, poz. 878)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych (Dz.U. z 2010r., Nr 36, poz 201)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (Dz.U. z 2010r. , Nr 31, poz. 165)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz.U. z 2010r., Nr 31, poz. 164)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz.U. z 2010r., Nr 15, poz. 81)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu (Dz. U. z 2009r., Nr 223, poz. 1789)
 •  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. z 2009r., Nr 223, poz. 1788)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  3 grudnia 2009r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz.U. z 2009r., Nr 215, poz. 1672)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. z 2009r., Nr 215, poz.1671)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009r. w sprawie rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz. U. z 2009r., Nr 162, poz. 1293)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (Dz.U. z 2009r., Nr 172, poz. 1341)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. z 2009r., Nr 163, poz. 1304)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009r. w sprawie rocznego sprawozdania o wyskości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. z 2009r., Nr 160, poz. 1274)
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej i opłaty rocznej (Dz.U. z 2009r., Nr 149, poz. 1209)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz.U. z 2009r. Nr 141, poz. 1156)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wzoru wniosku o wykreślenia z rejestru (Dz.U. z 2009r., Nr 141, poz. 1155)

 

Materiał w ramach kampanii na rzecz prawidłowego zagospodarowania baterii i zużytych akumulatorów. Partnerem i zleceniodawcą kampanii jest Rocket Poland Sp. z o.o.