Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Koalicja Edukacji Ekologicznej


Koalicja Edukacji Ekologicznej jest otwartą platformą współpracy różnych podmiotów w zakresie edukacji ekologicznej, w tym konkurujących ze sobą na rynku organizacji odzysku.

Głównym jej celem jest realizacja i rozwijanie wieloletniego ogólnopolskiego Programu Publicznej Edukacji Ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi.

Program został zainicjowany we wrześniu 2005. Patronat nad Programem objęli m.in. Minister Środowiska, Minister Edukacji, Minister Gospodarki, Minister Pracy i Polityki Społecznej i Prezes Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.Koalicję Edukacji Ekologicznej tworzą:

Fundacja Nasza Ziemia, www.naszaziemia.pl;
Branżowa Organizacja Odzysku SA, www.boosa.pl
Eko-Punkt Organizacja Odzysku SA, www.eko-punkt.pl;Koba Organizacja Odzysku SA, www.koba.com.pl;
Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA, www.psr.pl;
Reba Organizacja Odzysku SA, www.reba.pl;Rekopol Organizacja Odzysku SA, www.rekopol.pl;

 

Rada KEE:

Przewodnicząca Rady KEE:
Mira Stanisławska-Meysztowicz, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia

Wiceprzewodniczący Rady KEE:
Piotr Szajrych, Prezes Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku SA


Prezydium KEE:

Przewodniczący Prezydium:
Michał Korkozowicz, Prezes Zarządu Reba Organizacja Odzysku SA

Wiceprzewodniczący Prezydium:
Dominik Dobrowolski, Wiceprezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia

Członkowie Prezydium:
Sławomir Brzózek, Członek Zarządu Fundacji Nasza Ziemia
Michał Dąbrowski,
Prezes Zarządu EKO-PUNKT Organizacja Odzysku SA
Krzyszof Kawczyński, Członek Zarządu Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA