Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Odpady opakowaniowe


Ustawy

Rozporządzenia

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. z 2005r., Nr 4, poz. 30)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami (Dz.U. z 2005r., Nr 4, poz. 29)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wysokości kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych (Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2078)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. z 2004r, Nr 105, poz. 994)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003r. w sprawie sposobu ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U. z 2003r., Nr 66, poz. 619)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U. z 2002r., Nr 241, poz. 2095 z póź.zm.)