Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Cele Programu Publicznej Edukacji Ekologicznej


  • ochrona środowiska;
  • wzrost świadomości ekologicznej Polaków;
  • inicjowanie działań mających na celu wdrażanie i rozwijanie racjonalnej gospodarki odpadami;
  • wsparcie dla samorządów w organizowaniu i prowadzeniu zintegrowanej gospodarki odpadami;
  • pomoc w osiągnięciu przez Polskę wymaganych w Unii Europejskiej poziomów odzysku i recyklingu odpadów.

 

Działania, materiały i informacje na temat Programu - w zakładce EDUKACJA.


Pobierz informację o edycji 2006/2007 Programu Publicznej Edukacji Ekologicznej (pdf, 1,8 MB).