V Mi阣zynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2016
Elektro艣mieci Szk艂o Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Serwis zbudowany dzi臋ki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012


Za艂o偶enia

W 艣wietle nowych przepis贸w prawa gminy przejmuj膮 na siebie obowi膮zek pe艂nej odpowiedzialno艣ci za odpady komunalne powstaj膮ce na ich terenie. Gminy maj膮 do spe艂nienia wa偶ne i trudne zadania zwi膮zane z organizacj膮 systemu zbi贸rki i zagospodarowania odpad贸w. Wa偶ne jest, aby gminy realizowa艂y swoje obowi膮zki zgodnie z wytycznymi  prawa, buduj膮c spo艂eczn膮 akceptacj臋 i zaanga偶owanie wok贸艂 problematyki ochrony 艣rodowiska, segregacji i zagospodarowania odpad贸w.

Fundacja Nasza Ziemia widz膮c potrzeb臋 wsparcia i promocji gmin, operator贸w komunalnych, organizacji pozarz膮dowych oraz przedsi臋biorstw, kt贸re dzia艂aj膮 zgodnie z prawem i z wzorcowym zaanga偶owaniem ca艂ej spo艂eczno艣ci lokalnej wdra偶aj膮 nowe systemy gospodarki odpadami stworzy艂a projekt audytowy Czysta Gmina.

Celem projektu audytowego jest w pomoc samorz膮dom gminnym w wypracowaniu dobrych rozwi膮za艅 w procesie wdra偶ania nowego systemu gospodarki odpadami, monitoring jego  zaawansowania i wskazanie element贸w, wymagaj膮cych szczeg贸lnego wsparcia. Celem d艂ugofalowym projektu jest wypracowanie wzorca post臋powania i katalogu dobrych praktyk w skomplikowanym procesie zmiany systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin w ca艂ej Polsce.

 

Efekty

Efektem pomy艣lnej weryfikacji dzia艂a艅 podejmowanych przez uczestnik贸w audytu jest nadanie statusu Czystej Gminy, Operatora Czystej Gminy i Przyjaciela Czystej Gminy – tym jego uczestnikom, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w formularzu audytu – li艣cie kontrolnej oceny zgodnie z jej kryteriami. Status Czystej Gminy, Operatora Czystej Gminy i Przyjaciela Czystej Gminy, otrzymaj膮  Uczestnicy, kt贸rzy zgodnie z ustalonymi kryteriami poddadz膮 si臋 dobrowolnie ocenie przeprowadzonej przez audytor贸w, a ocena zako艅czona zostanie wynikiem pozytywnym.

 

Zasi臋g projektu

Maj膮c na uwadze potrzeb臋 dokumentowania stanu wdra偶ania na terenie kraju nowych system贸w gospodarki odpadami - projekt prowadzony b臋dzie w ca艂ej Polsce.

 

Korzy艣ci dla uczestnik贸w

Uczestnicy, kt贸re uzyskaj膮 status Czystej Gminy, Operatora Czystej Gminy b膮d藕 Przyjaciela Czystej Gminy, zostan膮 umieszczeni na stronie www.recykling.pl i b臋d膮 promowani we wszystkich formach dzia艂alno艣ci FNZ oraz partner贸w projektu - (strona internetowa, seminaria i szkolenia).

 

Procedury i kryteria oceny audytowej

I. Ocena  Uczestnika dokonywana jest na zasadach ca艂kowitej dobrowolno艣ci i opiera si臋 na spe艂nieniu ustalonych kryteri贸w. Uzyskanie Statusu Czystej Gminy,  Operatora Czystej Gminy i Przyjaciela Czystej Gminy potwierdzaj膮cego zgodno艣膰 z tymi kryteriami, upowa偶nia do zamieszczenia nazwy Uczestnika audytu na li艣cie referencyjnej FNZ.

II. Status Czystej Gminy, Operatora Czystej Gminy i Przyjaciela Czystej Gminy potwierdzaj膮cy zgodno艣膰 z kryteriami jest wa偶ny przez 1 rok. Jednocze艣nie  w kolejnych latach mo偶na ubiega膰 si臋 o kolejne nadanie statusu adekwatnie do roku nadania tytu艂u. Uzyskanie przez  Uczestnika audytu tytu艂u: Czystej Gminy,  Operatora Czystej Gminy i Przyjaciela Czystej Gminy przez trzy kolejne edycje  audytu (trzy kolejne lata) gwarantuje wa偶no艣膰 tego tytu艂u przez  kolejne 3 lata.

Je艣li w okresie wa偶no艣ci tytu艂u nast膮pi膮 zmiany w zakresie obj臋tym kryteriami, mog膮ce w spos贸b istotny wp艂ywa膰 na uprzednio przeprowadzon膮 ocen臋, gmina powinna pisemnie o tym fakcie zawiadomi膰 FNZ.

III. Ocena przeprowadzana jest na wniosek Uczestnika. Ocena zako艅czona jest podpisaniem przez uprawnione strony protok贸艂u. W przypadku pozytywnej oceny protok贸艂 zawiera tak偶e uzgodnienia dotycz膮ce rodzaju danych, kt贸re mog膮 by膰 ujawnione w ramach opisu zamieszczonego na r贸偶nych no艣nikach promocji.

 

Co nale偶y zrobi膰, aby wzi膮膰 udzia艂 w projekcie?

Na pocz膮tek wystarczy w terminie okre艣lonym w Regulaminie projektu z艂o偶y膰 stosowny formularz Zg艂oszenia.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zg艂oszenia rtf.

Formularz zg艂oszenia doc.


Regulamin projektu audytowego 2012

Regulamin projektu audytowego 2012 po zmianach