Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Nowy system prawny w gospodarce odpadami komunalnymi


 

Bezpłatne szkolenia – styczeń – kwiecień 2013

                    


Szkolenia są częścią  projektu edukacyjno – informacyjnego pod nazwą „Segreguj odpady – to się opłaca”, realizowanego przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) wprowadziła szereg zmian w obowiązującym dotychczas systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Wraz ze wdrożeniami zapisów ustawy w życie pojawiają się pytania i wątpliwości, potrzeba dobrych przykładów i sprawdzonych rozwiązań.

 • Jak bezpiecznie przeprowadzić postępowanie przetargowe na odbiór odpadów komunalnych w gminie? Co zrobić, gdy nie uda się rozstrzygnąć przetargu?
 • Jak bezpiecznie przeprowadzić zamówienia z wolnej ręki?
 • Jak nie popełnić błędów składając sprawozdania?
 • Jak najskuteczniej zorganizować kampanię edukacyjno-informacyjną?

Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskacie Państwo podczas organizowanych przez nas szkoleń.

Cel szkoleń

Celem szkoleń jest przekazanie najnowszej wiedzy oraz wymiany doświadczeń z zakresu wprowadzonych regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami, regulowanych przepisami:

 • Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
 • Ustawy o odpadach (po nowelizacji)
 • Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (projekt)

 

Dla kogo

Szkolenia kierowane są do: przedstawiciele samorządów lokalnych, w szczególności wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz pracowników merytorycznych ich urzędów a także do przedstawicieli firm zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi.

Od dnia 20 lutego 2013r. wszystkie szkolenia dostępne są zarówno dla przedstawicieli samorządów lokalnych, jak i przedstawicieli firm komunalnych.

 

Zakres merytoryczny szkoleń

Szkolenia będą miały formę warsztatową i obejmą następujące zagadnienia:

 • Nowe regulacje prawne w systemie gospodarki odpadami.
 • Doświadczenia i wnioski z przeprowadzonych przetargów.
 • Kampania informacyjna na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości.
 • Edukacja ekologiczna jako narzędzie zwiększające efektywność zbiórki selektywnej.

Opiekę merytoryczną nad szkoleniami sprawuje prof. zw. dr hab. Marek Górski.

 

Miejsca i terminy szkoleń

Szkolenia odbywać się będą w okresie od stycznia do kwietnie 2013 roku, na terenie całej Polski, w byłych miastach wojewódzkich.    

styczeń 22 - Gdańsk

               23 - Toruń, Warszawa

               24 - Łódź, Siedlce

luty 11 - Zielona Góra

       12 - Poznań, Kraków

       13 - Nowy Sącz, Kalisz

       19 - Kielce

       20 - Suwałki, Kraków

       21 - Białystok, Tarnów

       26 - Wrocław, Warszawa

       27 - Wałbrzych, Olsztyn

       28 - Olsztyn, Legnica

marzec 5 - Szczecin

               6 - Opole, Koszalin

               7 - Słupsk, Wrocław

              11 - Radom

              12 - Warszawa

              18 - Poznań, Łódź

              19 - Piła, Ostrołęka

              26 - Zamość, Bielsko-Biała

              27 - Lublin, Katowice

kwiecień 3 - Piotrków Trybunalski

                  9 - Rzeszów

                10 - Kraków

 

 

Sekretariat szkoleń:

w godz. 8.00 - 16.00 tel. + 48 514 310 546,

w godz. 9.00 - 16.00 tel. 22 622 51 58

weronika.kucinska@naszaziemia.pl                                                     

 

Zgłoszenia:

szkolenia@naszaziemia.pl

 

Formularze zgłoszeń:

Formularz zgłoszenia.doc

Formularz zgłoszenia.pdf