Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Fundusze i dotacje


 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości

www.parp.gov.pl

zawiera informacje nt.: DOTACJE,  PHARE  Małe i Średnie Przedsiebiorstwa, PHARE  Rozwój Zasobów Ludzkich, Europejski Fundusz Społeczny, KRAJOWY SYSTEM USŁUG, inne programy, AKREDYTACJE, FUNDUSZE STRUKTURALNE, INNOWACJE I TECHNOLOGIE  

 

Ministerstwo Środowiska 

www.mos.gov.pl

zawiera m.in. informacje nt.:  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz programu wsparcia z EOG i Norwegii. 

 

Fundusze Ochrony Środowiska: 

Dostępne: pożyczki i dotacje ze środków krajowych, Fundusz Spójności i fundusze strukturalne. 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

www.nfosigw.gov.pl

 

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
www.wfosigw.bialystok.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
www.wfosigw-gda.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
www.wfosigw.katowice.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
www.wfos.com.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
www.wfos-krakow.eco.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
www.wfos.lublin.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
www.wfosigw.lodz.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
www.wfosigw.olsztyn.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
www.wfosigw.opole.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
www.wfosgw.poznan.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
www.wfosigw.rzeszow.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
www.wfos.szczecin.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
www.wfosigw.torun.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.wfosigw.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
www.fos.wroc.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
www.wfosigw.zgora.pl