Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Oznaczenia na opakowaniach


 
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie oznaczania opakowań:
 
Na podstawie art.17 ust 2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U.Nr 96, poza.592) zarządza się co następuje:
 
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady oznaczania opakowań ułatwiających ich dalsze wykorzystanie zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.
 
§ 2. Oznaczenia ułątwiające identyfikację materiału, z którego jest wykonane opakowanie, należy umieszczać w opakowaniach z aluminium i tworzyw sztucznych, z zastrzeżeniem § 3
 
§ 3. Oznaczeń, o których mowa w § 1, nie umieszcza się na opakowaniach wykonanych z:
 
  1. folii powlekanej tworzywami sztucznymi oraz z laminatów z udziałem folii aluminiowej, papieru lub kartonu,
  2. dwu lub więcej różnych materiałów, z tym że za takie opakowania nie uważa się opakowań wykonanych z jednego materiału z zamknięciem wykonanym z innego materiału,
  3. aluminium i tworzyw sztucznych o masie mniejszej niż 5 g.
§ 4. Opakowanie oznacza się korzystając z oznaczeń wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia
 
§ 5. 1. Oznaczenie powinno być wykonane w sposób widoczny, czytelny i trwały.
       2. Opakowania oznacza się stosując nadruk, tłoczenie lub inne dostępne techniki.
       3. Oznaczenia można umieszczać na etykietach naklejanych na opakowaniach
 
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
 
 
aluminium
 
              lub                 
 
 
 
 
politereftalan etylenu
 
 
      lub            lub    
 
 
 
 
polietylen dużej gęstości
 
      lub          lub         lub    
 
 
 
 polichlorek winylu
 
 
     lub           lub    
 
 
 
 polietylen małej gęstości
 
 
      lub          lub          lub     
 
 
 
 
 
polipropylen
 
     lub            lub     
 
 
 
 
 polistyren
 
 
      lub          lub    
 
 
 
 inne tworzywa sztuczne i laminaty folii z tworzyw sztucznych
 
      lub          lub