Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Utylizacja bioodpadów


jest łatwa - wystarczy założyć choćby najprostszy kompostownik (np. skrzynia lub cembrowina z desek).


Ważne:

  • nie mieszać  bioodpadów z innymi odpadami. Zmieszane - nie nadadzą się ani bioodpady.
  • domieszka nawet niewielkiej ilości odpadów niebezpiecznych (np. leków) czy baterii dyskwalifikuje bioodpad, nie nadaje się on do kompostowania.

Bioodpady stanowią ok. 70% naszych domowych śmieci. Nie mieszając ich z innymi odpadami, otwieramy sobie możliwość posegregowania nawet 90-95% odpadów "wychodzących" z naszych domów i zmniejszenia ilości śmieci, za wywóz których płacimy, o co najmniej połowę.

Jeśli na Twoim osiedlu nie ma pojemników do selektywnej zbiórki - spróbuj zmobilizować do ich
postawienia gminę, spółdzielnię, administrację nieruchomości, czy wspólnotę mieszkaniową.
Organizacja selektywnej zbiórki jest ich obowiązkiem, Twoim – segregowanie odpadów. Dotyczy to także bioodpadów!