Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Oddaj elektrośmieci do recyklingu – to łatwe!


 

Jeśli chcesz się pozbyć elektrośmieci, zgodnie z prawem możesz to zrobić bezpłatnie oddając je do:

  • DO SKLEPU → elektrośmieci można bezpłatnie oddać w sklepie w momencie zakupu nowych urządzeń tego samego typu (na zasadzie wymiany 1 za 1 – stary sprzęt za nowy).

Uwaga: Transport trzeba zapewnić we własnym zakresie lub uzgodnić ze sprzedawcą w sklepie (sprzedawca może pobrać opłatę za transport i odebrać zużyty sprzęt przywożąc nowy do domu klienta).

  • DO GMINNEGO PUNKTU ZBIERANIA → elektrośmieci w ilości bez ograniczeń można bezpłatnie oddać do specjalnie wyznaczonych gminnych punktów zbierania. Transport trzeba zapewnić we własnym zakresie.

Adresy punktów zbierania znajdziesz w swoim urzędzie gminy.

  • DO SKUPU ZŁOMU → elektrośmieci można oddać do punktów skupu złomu, które mają pozwolenie na prowadzenie działalności zbierania elektrośmieci i są zarejestrowane w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Punkty skupu złomu powinny przyjmować od konsumentów zużyty sprzęt bezpłatnie, w ilości bez ograniczeń. Transport trzeba zapewnić we własnym zakresie.

  • DO SERWISU → elektrośmieci można oddać bezpłatnie do punktów serwisowych zajmujących się naprawą zepsutych urządzeń, wówczas, gdy okaże się, że koszt serwisu jest wyższy niż cena zakupu nowego urządzenia lub gdy naprawa jest nieskuteczna.

Uwaga: Serwisant może jednak odmówić przyjęcia elektrośmieci, gdy klient przyniesie sprzęt z zamiarem pozbycia się go a nie naprawy, oraz gdy stare urządzenie stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników serwisu.

 

Zużyty sprzęt oddany do punktu zbierania powinien być kompletny. Gdy jest źle zagospodarowany lub amatorsko zdemontowany może zanieczyszczać środowisko oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka, ponieważ trujące substancje zawarte w mechanizmach urządzeń łatwo wydostają się na zewnątrz. Według nowych przepisów, za demontaż poza wyspecjalizowanym zakładem przetwarzania grozi kara od 2 do 100 tys. złotych, zarówno dla firm jak i osób fizycznych. Z kolei, za wyrzucenie elektrośmieci do śmietnika obowiązuje kara grzywny do 5 tys. złotych.