Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Dobre przykłady


  • Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" - związek gmin: Gdyni, Redy, Rumii, Wejherowa, Sopotu, Kosakowa, Szemud, do którego zadań należy m.in. gospodarka odpadami i edukacja ekologiczna - przykład dobrej współpracy sąsiedzkiej i kompleksowo prowadzonej edukacji ekologicznej
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu - zakład nie tylko zarządza składowiskiem, organizuje cały system gospodarki odpadami w mieście - pomysłodawca Gratowiska i Gratobusa, ale prowadzi również w bardzo ciekawy sposób edukację ekologiczną